Pytania i odpowiedzi

W czasach ostatnich Jagiellonów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Hołd pruski, wojna o Inflanty.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 8062 razy
Pytanie 1
W którym roku na tronie Polski zasiadł Zygmunt I Stary?
w 1506 r.
Pytanie 2
Ułóż chronologicznie królów zasiadających na tronie Rzeczpospolitej.
1
Kazimierz IV Jagiellończyk
2
Jan I Olbracht
3
Aleksander Jagiellończyk
4
Zygmunt I Stary
5
Zygmunt II August
Pytanie 3
Jakie ziemie odzyskała Polska w wyniku II pokoju toruńskiego?
ziemię chełmińską
Pomorze Gdańskie
Warmię
Pytanie 4
Czyją żoną była Bona Sforza?
Zygmunta I Starego
Pytanie 5
Czym był ruch egzekucyjny?
ruchem mającym na celu odzyskanie królewszczyzny z rąk magnatów
Pytanie 6
W którym roku zakończyła się wojna polsko-krzyżacka, która wybuchła w 1519 roku?
w 1521 r.
Pytanie 7
Jaką nazwę przyjęło państwo krzyżackie po stanu się państwem świeckim?
Prusy Książęce
Pytanie 8
Jak miał na imię i nazwisko ostatni wielki mistrz państwa zakonnego?
Albrecht Hohenzollern
Pytanie 9
W którym roku złożono hołd pruski?
w 1525 r.
Pytanie 10
Nową stolicą zsekularyzowanego państwa zakonnego był:
Królewiec
Pytanie 11
Połącz datę z wydarzeniem.
bitwa pod Orszą
1514 r.
początek wojny polsko-krzyżackiej
1519 r.
koniec wojny polsko-krzyżackiej
1521 r.
rozejm polsko-rosyjski
1522 r.
śmierć Zygmunta I Starego
1548 r.
śmierć Bony Sforzy
1557 r.
Pytanie 12
Jak nazywa się czasowe wstrzymanie walk podczas trwającego konfliktu?
rozejm
Pytanie 13
Na jakie wyznanie przeszedł Albrecht Hohenzollern po sekularyzacji państwa zakonnego?
luteranizm
Pytanie 14
Jakie ważne miasto zajęło Wielkie Księstwo Moskiewskie podczas najazdu z 1514 roku?
Smoleńsk
Pytanie 15
W którym roku wybuchła wojna o Inflanty?
w 1563 r.
Pytanie 16
Które z państw brały udział w wojnie o Inflanty?
Polska
Szwecja
Dania
Rosja
Pytanie 17
Który z władców Wielkiego Księstwa Moskiewskiego wprowadził tytuł cara?
Iwan IV Groźny