Fiszki

W czasach ostatnich Jagiellonów

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Hołd pruski, wojna o Inflanty.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 167 razy
W którym roku na tronie Polski zasiadł Zygmunt I Stary?
w 1520 r.
w 1506 r.
w 1492 r.
w 1525 r.
w 1506 r.
Ułóż chronologicznie królów zasiadających na tronie Rzeczpospolitej.
1
Kazimierz IV Jagiellończyk
2
Jan I Olbracht
3
Aleksander Jagiellończyk
4
Zygmunt I Stary
5
Zygmunt II August
Jakie ziemie odzyskała Polska w wyniku II pokoju toruńskiego?
Pomorze Gdańskie
Warmię
Pomorze Zachodnie
ziemię chełmińską
Milsko i Łużyce
Dolny Śląsk
Pomorze Gdańskie
Warmię
ziemię chełmińską
Czyją żoną była Bona Sforza?
Zygmunta I Starego
Jana I Olbrachta
Zygmunta II Augusta
Zygmunta I Starego
Czym był ruch egzekucyjny?
ruchem mającym na celu pokojowe odzyskiwanie terytoriów spornych z ziem Krzyżaków
ruchem kościelnym mającym za zadanie ściganie i surowe karanie bluźnierców
ruchem mającym na celu odzyskanie królewszczyzny z rąk magnatów
ruchem domagającym się egzekucji i zajęcia majątków szlachty współpracującej lub handlującej z Krzyżakami
ruchem mającym na celu odzyskanie królewszczyzny z rąk magnatów
W którym roku zakończyła się wojna polsko-krzyżacka, która wybuchła w 1519 roku?
w 1525 r.
w 1521 r.
w 1524 r.
w 1520 r.
w 1521 r.
Jaką nazwę przyjęło państwo krzyżackie po stanu się państwem świeckim?
Rzesza Pruska
Prusy Książęce
Prusy Wschodnie
Prusy Zachodnie
Prusy Książęce
Jak miał na imię i nazwisko ostatni wielki mistrz państwa zakonnego?
Albrecht Hohenzollern
W którym roku złożono hołd pruski?
w 1525 r.
w 1531 r.
w 1505 r.
w 1545 r.
w 1525 r.
Nową stolicą zsekularyzowanego państwa zakonnego był:
Elbląg
Gdańsk
Malbork
Królewiec
Królewiec
Połącz datę z wydarzeniem.
bitwa pod Orszą
1514
początek wojny polsko-krzyżackiej
1519
koniec wojny polsko-krzyżackiej
1521
rozejm polsko-rosyjski
1522
śmierć Zygmunta I Starego
1548
śmierć Bony Sforzy
1557
Jak nazywa się czasowe wstrzymanie walk podczas trwającego konfliktu?
rozejm
Na jakie wyznanie przeszedł Albrecht Hohenzollern po sekularyzacji państwa zakonnego?
grekokatolicyzm
luteranizm
kalwinizm
prawosławie
luteranizm
Jakie ważne miasto zajęło Wielkie Księstwo Moskiewskie podczas najazdu z 1514 roku?
Kazań
Wilno
Smoleńsk
Lwów
Smoleńsk
W którym roku wybuchła wojna o Inflanty?
w 1572
w 1557
w 1548
w 1563
w 1563
Które z państw brały udział w wojnie o Inflanty?
Dania
Brandenburgia
Szwecja
Polska
Norwegia
Rosja
Dania
Szwecja
Polska
Rosja
Który z władców Wielkiego Księstwa Moskiewskiego wprowadził tytuł cara?
Iwan IV Groźny
Iwan III Srogi
Fiodor I
Wasyl III
Iwan IV Groźny