Pytania i odpowiedzi

Jadwiga i Jagiełło - unia polsko-litewska

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 5271 razy
Pytanie 1
W którym roku zmarł Kazimierz Wielki?
w 1370 r.
Pytanie 2
Uszereguj królów polskich według kolejności sprawowania rządów.
1
Władysław Łokietek
2
Kazimierz Wielki
3
Ludwik Węgierski
4
Jadwiga Andegaweńska
5
Władysław Jagiełło
Pytanie 3
Ile lat miała Jadwiga, gdy wstąpiła na polski tron?
10 lat
Pytanie 4
Z jakiego kraju wywodziła się dynastia Andegawenów?
z Francji
Pytanie 5
Z jakiego regionu świata wywodził się zakon krzyżacki?
z Jerozolimy
Pytanie 6
Połącz w pary daty z wydarzeniem.
1385
unia w Krewie
1386
koronacja Władysława Jagiełły
1399
śmierć Jadwigi Andegaweńskiej
1382
śmierć Ludwika Węgierskiego
Pytanie 7
Jaki był powód, dla którego Polska zdecydowała się na zawarcie unii z Litwą?
chęć odzyskania Pomorza Gdańskiego
Pytanie 8
Jakie miasto było siedzibą Krzyżackiego Wielkiego Mistrza Zakonnego od roku 1309?
Malbork
Pytanie 9
Uzupełnij zdanie.
Krzyżaków na ziemie polskie sprowadził w roku
1226
książę
Konrad Mazowiecki
.
Pytanie 10
W którym wieku Władysław Jagiełło został królem Polski?
XIV w.