Fiszki

Jadwiga i Jagiełło - unia polsko-litewska

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 3096 razy
W którym roku zmarł Kazimierz Wielki?
w 1389 r.
w 1384 r.
w 1364 r.
w 1370 r.
w 1370 r.
Uszereguj królów polskich według kolejności sprawowania rządów.
1
Władysław Łokietek
2
Kazimierz Wielki
3
Ludwik Węgierski
4
Jadwiga Andegaweńska
5
Władysław Jagiełło
Ile lat miała Jadwiga, gdy wstąpiła na polski tron?
10 lat
11 lat
9 lat
12 lat
10 lat
Z jakiego kraju wywodziła się dynastia Andegawenów?
z Francji
z Węgier
z Czech
z Włoch
z Francji
Z jakiego regionu świata wywodził się zakon krzyżacki?
z Cypru
z Jerozolimy
z Egiptu
z Mekki
z Jerozolimy
Połącz w pary daty z wydarzeniem.
1385
unia w Krewie
1386
koronacja Władysława Jagiełły
1399
śmierć Jadwigi Andegaweńskiej
1382
śmierć Ludwika Węgierskiego
Jaki był powód, dla którego Polska zdecydowała się na zawarcie unii z Litwą?
chęć odzyskania Pomorza Gdańskiego
chęć odzyskania Pomorza Zachodniego
chęć odzyskania Pomorza Gdańskiego
Jakie miasto było siedzibą Krzyżackiego Wielkiego Mistrza Zakonnego od roku 1309?
Wenecja
Chełm
Malbork
Królewiec
Malbork
Uzupełnij zdanie.
Krzyżaków na ziemie polskie sprowadził w roku
. . . . . . . .
książę
. . . . . . . .
.
Krzyżaków na ziemie polskie sprowadził w roku 1226 książę Konrad Mazowiecki.
W którym wieku Władysław Jagiełło został królem Polski?
XII w.
XV w.
XIII w.
XIV w.
XIV w.