Test z odpowiedziami

Powstanie styczniowe - daty i bitwy

Pytanie 1
Kiedy wybuchło powstanie styczniowe?
Pytanie 2
W którym roku zakończyło się powstanie styczniowe?
Pytanie 3
Kto kierował Tymczasowym Rządem Narodowym po wybuchu powstania styczniowego?
Pytanie 4
Kto z niżej wymienionych osób NIE BYŁ dyktatorem powstania styczniowego?
Pytanie 5
Jaka była przyczyna masowego opuszczania oddziałów partyzanckich przez chłopów?
Dalej
Pozostały 4 strony