Test: Powstanie styczniowe - daty i bitwy

Ten test obejmuje wydarzenia z powstania styczniowego na poziomie ogólnym.

REKLAMA
Kiedy wybuchło powstanie styczniowe?
19 stycznia 1864
13 stycznia 1863
22 stycznia 1863
14 stycznia 1864
{"qId":138, "cId":6, "tId":187}
W którym roku zakończyło się powstanie styczniowe?
1864
1866
1867
1865
{"qId":1510, "cId":6, "tId":187}
Kto kierował Tymczasowym Rządem Narodowym po wybuchu powstania styczniowego?
Władysław Cichorski
Władysław Jabłonowski
Apollo Korzeniowski
Stefan Bobrowski
{"qId":2684, "cId":6, "tId":187}
Kto z niżej wymienionych osób NIE BYŁ dyktatorem powstania styczniowego?
Ludwik Mierosławski
Romuald Traugutt
Marian Langiewicz
Aleksander Wielopolski
{"qId":3802, "cId":6, "tId":187}
Jaka była przyczyna masowego opuszczania oddziałów partyzanckich przez chłopów?
spór z Romualdem Trauguttem dotyczący roli chłopów w powstaniu
chłopi nie opuścili do końca oddziałów partyzanckich
dekret carski o uwłaszczeniu i przyznaniu chłopom na własność użytkowanej przez nich ziemii
brak wiary w zwycięstwo po wielu przegranych potyczkach
{"qId":4865, "cId":6, "tId":187}
REKLAMA
Jaka była łączna ilość ludzi służących w wojskach powstańczych?
300 000
150 000
100 000
200 000
{"qId":5881, "cId":6, "tId":187}
O której bitwie powstania styczniowego mówiono "Polskie Termopile"?
pod Ciołkowem
pod Grochowiskami
pod Węgrowem
pod Opatowem
{"qId":6844, "cId":6, "tId":187}
Kiedy stoczona została bitwa pod Węgrowem?
5 maja 1863
3 lutego 1863
29 stycznia 1863
16 kwietnia 1863
{"qId":7777, "cId":6, "tId":187}
Która bitwa była pierwszą potyczką stoczoną w powstaniu styczniowym?
pod Krzykawką
pod Pieskową Skałą
pod Małogoszczem
pod Ciołkowem
{"qId":8672, "cId":6, "tId":187}
REKLAMA
Jaki zasięg miało powstanie?
Białoruś
Królestwo Polskie
część Litwy
Litwa
Ukraina
część Ukrainy
część Białorusi
{"qId":9516, "cId":6, "tId":187}
Kiedy Romuald Traugutt objął władzę dyktatorską nad powstaniem styczniowym?
17 października 1863
15 września 1863
11 lipca 1863
8 listopada 1863
{"qId":9517, "cId":6, "tId":187}
Kiedy Komitet Centralny Narodowy ogłasza się Tymczasowym Rządem Narodowym i wydaje manifest powstańczy?
22 stycznia 1863
14 lutego 1863
2 lutego 1863
20 stycznia 1863
{"qId":9518, "cId":6, "tId":187}
Rosyjska branka w Warszawie rozpoczęła się:
11-12 lutego1863
16-17 stycznia 1863
14-15 lutego1863
14-15 stycznia 1863
{"qId":9519, "cId":6, "tId":187}
REKLAMA