Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 1 - II Wojna Światowa

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 1 historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Wybuch i przebieg II wojny światowej.
Ilość pytań: 34 Rozwiązywany: 5272 razy
Pytanie 16
Jaką nazwę nosił niemiecki plan ataku na Rosję?
Barbarossa
Pytanie 17
Zaznacz zdania prawdziwe.
Atak III Rzeszy na ZSRS nastąpił 22 czerwca 1941 roku.
Prawda
W listopadzie 1941 roku wojska niemieckie zajęły Moskwę.
Fałsz
Obrona Leningradu trwała 900 dni i zakończyła się odparciem wojsk niemieckich.
Prawda
Największą bitwą pancerną II wojny światowej była bitwa o Stalingrad.
Fałsz
Najliczniejszym niemieckim czołgiem okresu II wojny światowej był T-34.
Fałsz
Po zaatakowaniu ZSRS przez III Rzeszę, zarówno Anglia jak i USA udzieliły pomocy Rosjanom.
Prawda
Pytanie 18
Podaj ramy czasowe bitwy na Łuku Kurskim.
lipiec - sierpień 1943 r.
Pytanie 19
Josip Broza-Tito kierował partyzantką komunistyczną w:
Jugosławii
Pytanie 20
Zamknięta strefa, do której przesiedlano Żydów na okupowanych przez Niemców terenach to:
getto
Pytanie 21
Kiedy i gdzie zadecydowano o realizacji planu "ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej"?
Podczas konferencji w
Wannsee
w
styczniu 1942
roku.
Pytanie 22
Kto z niemieckich dowódców nadzorował przeprowadzanie Holokaustu?
Adolf Eichmann
Pytanie 23
Ilu europejskich Żydów zamordowano w wyniku Holokaustu?
około 6 milionów
Pytanie 24
Jaką nazwę nosiła założona przez polską konspirację Rada Pomocy Żydom?
Żegota
Pytanie 25
Zaznacz niemieckie obozy zagłady.
Auschwitz-Birkenau
Treblinka
Bełżec
Pytanie 26
Połącz w pary termin z definicją.
Szmalcownik
osoby pomagające Niemcom w poszukiwaniu ukrywających się Żydów
Desant
niespodziewane przerzucenie wojsk na teren wroga
internowanie
motywowane politycznie przymusowe osadzenie osoby w miejscu odosobnienia
Lebensraum
określenie na stworzenie dla III Rzeszy przestrzeni życiowej na wschodzie
Enigma
należąca do III Rzeszy maszyna szyfrująca
U-boot
niemiecki okręt podwodny
Pytanie 27
Jaki obszar straciła Finlandia w wyniku wojny z ZSRR?
około 10%
Pytanie 28
Autorem Mein Kampf był:
Adolf Hitler
Pytanie 29
W którym roku flota aliancka poniosła największe straty?
1942
Pytanie 30
Połącz w pary samolot z krajem jego pochodzenia.
A6M Reisen "Zero"
Japonia
Hawker Hurricane
Wielka Brytania
Vought F4U Corsair
USA
Messerschmitt Bf 109
III Rzesza
Pytanie 31
Zaznacz zdania prawdziwe.
W momencie ataku Japonii na USA, prezydentem był Harry Truman.
Fałsz
Włochy zaatakowały wojska brytyjskie w Egipcie w sierpniu 1940 roku.
Prawda
Erwin Rommel dowodził wojskami niemieckimi podczas bitwy na Łuku Kurskim.
Fałsz
Monte Cassino zostało zdobyte dzięki 2. Korpusowi Polskich Sił Zbrojnych.
Prawda
Dwight Eisenhower dowodził desantem w Normandii.
Prawda
Bagration była operacją wojsk brytyjskich w Afryce.
Fałsz
Pytanie 32
Kiedy doszło do zawarcia "paktu trzech"?
27 września 1940 roku
Pytanie 33
Połącz w pary wydarzenie z datą.
7 grudnia 1941 r.
atak na Pearl Harbor
14 sierpnia 1941 r.
podpisanie Karty atlantyckiej
10 lipca 1943 r.
desant wojsku USA i Wielkiej Brytanii na Sycylię
6 czerwca 1944 r.
desant Aliantów w Normandii
20 lipca 19 44 r.
zamach na Hitlera w Wilczym Szańcu
2 maja 1945 r.
zajęcie Berlina przez Aliantów
Pytanie 34
O którą z bitew chodzi? Toczyła się w czerwcu 1942 roku między Japonią a USA o opanowanie amerykańskiej bazy wojskowej. Zakończyła się zmuszeniem Japonii do przejścia w defensywę.
bitwa o Midway