Fiszki

Klasa 8, dział 1 - II Wojna Światowa

Test w formie fiszek Sprawdzian z rozdziału 1 historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Wybuch i przebieg II wojny światowej.
Ilość pytań: 34 Rozwiązywany: 5273 razy
Kiedy Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy?
1 września 1939 r.
3 września 1939 r.
12 września 1939 r.
6 września 1939 r.
3 września 1939 r.
Które polskie miasto stało się pierwszym obiektem bombardowań niemieckiego lotnictwa?
Płock
Konin
Gdynia
Wieluń
Wieluń
Połącz w pary bitwy kampanii wrześniowej z datami.
Bitwa pod Mokrą
1 września 1939
Bitwa nad Bzurą
9 - 22 września 1939
Bitwa pod Wizną
7 - 10 września 1939
Bitwa pod Kockiem
2 - 6 października 1939
Kto był dowódcą armii "Poznań"?
mjr Henryk Sucharski
kpt. Władysław Ragins
gen. Tadeusz Kutrzeba
gen. Franciszek Kleeberg
gen. Tadeusz Kutrzeba
Kiedy Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski?
6 października 1939 r.
11 września 1939 r.
28 września 1939 r.
17 września 1939 r.
17 września 1939 r.
W którym państwie internowano polskie władze po ich ewakuacji?
w ZSRR
w Rumunii
na Słowacji
na Węgrzech
w Rumunii
Połącz datę z wydarzeniem.
28 września 1939 r.
kapitulacja Warszawy
2 października 1939 r.
kapitulacja polskiej placówki wojskowej na Helu
27 paździenika 1939 r.
aresztowanie Stefana Starzyńskiego
30 listopada 1939 r.
atak ZSRR na Finlandię
10 maja 1940 r.
atak Niemiec na Francję
22 czerwca 1940 r.
zawieszenie broni pomiędzy Francją a Niemcami
W jakim kraju przywódcą faszystów był Vidkun Quisling?
Norwegii
Danii
Finlandii
Szwecji
Norwegii
Kto stanął na czele marionetkowego państwa Vichy?
Philippe Pétain
Charles de Gaulle
Albert Lebrun
René Coty
Philippe Pétain
Jakie straty poniosła Polska w wyniku wojny obronnej?
W wyniku wojny obronnej Polska straciła
. . . . . . . .
tys. żołnierzy a
. . . . . . . .
tys. zostało rannych.
W wyniku wojny obronnej Polska straciła 77 tys. żołnierzy a 150 tys. zostało rannych.
W jaki sposób ZSRS doprowadziło do okupacji państw bałtyckich?
ZSRS dokonało wielu bombardowań miast w tych państwach by osłabić morale
przez upozorowanie ataku na bazy ZSRS w tych krajach
dokonano zsynchronizowanych zamachów stanu za pomocą uśpionych bojówek bolszewickich
oskarżono kraje bałtyckie o pomoc Polakom
przez upozorowanie ataku na bazy ZSRS w tych krajach
Z którego francuskiego miasta udało się ewakuować ponad 330 tys. brytyjskich żołnierzy w dniach 27 maja - 4 czerwca 1940 roku?
Calais
Hawr
Dunkierka
Caen
Dunkierka
Współpraca z wrogiem lub okupantem to:
kolaboracja
Zaznacz państwa zaatakowane przez III Rzeszę w kwietniu 1941 roku.
Grecja
Bułgaria
Węgry
Rumunia
Jugosławia
Grecja
Jugosławia
Ile samolotów straciła Luftwaffe podczas bitwy o Anglię?
ponad 2300
ponad 1900
ponad 1200
ponad 1600
ponad 1900