Fiszki

Klasa 8, dział 1 - II Wojna Światowa

Test w formie fiszek Sprawdzian z rozdziału 1 historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Wybuch i przebieg II wojny światowej.
Ilość pytań: 34 Rozwiązywany: 18652 razy
Kiedy Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy?
12 września 1939 r.
1 września 1939 r.
6 września 1939 r.
3 września 1939 r.
3 września 1939 r.
Które polskie miasto stało się pierwszym obiektem bombardowań niemieckiego lotnictwa?
Konin
Płock
Wieluń
Gdynia
Wieluń
Połącz w pary bitwy kampanii wrześniowej z datami.
Bitwa pod Mokrą
1 września 1939
Bitwa nad Bzurą
9 - 22 września 1939
Bitwa pod Wizną
7 - 10 września 1939
Bitwa pod Kockiem
2 - 6 października 1939
Kto był dowódcą armii "Poznań"?
mjr Henryk Sucharski
kpt. Władysław Ragins
gen. Franciszek Kleeberg
gen. Tadeusz Kutrzeba
gen. Tadeusz Kutrzeba
Kiedy Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski?
17 września 1939 r.
6 października 1939 r.
28 września 1939 r.
11 września 1939 r.
17 września 1939 r.
W którym państwie internowano polskie władze po ich ewakuacji?
w ZSRR
w Rumunii
na Węgrzech
na Słowacji
w Rumunii
Połącz datę z wydarzeniem.
28 września 1939 r.
kapitulacja Warszawy
2 października 1939 r.
kapitulacja polskiej placówki wojskowej na Helu
27 paździenika 1939 r.
aresztowanie Stefana Starzyńskiego
30 listopada 1939 r.
atak ZSRR na Finlandię
10 maja 1940 r.
atak Niemiec na Francję
22 czerwca 1940 r.
zawieszenie broni pomiędzy Francją a Niemcami
W jakim kraju przywódcą faszystów był Vidkun Quisling?
Szwecji
Norwegii
Danii
Finlandii
Norwegii
Kto stanął na czele marionetkowego państwa Vichy?
Philippe Pétain
Albert Lebrun
Charles de Gaulle
René Coty
Philippe Pétain
Jakie straty poniosła Polska w wyniku wojny obronnej?
W wyniku wojny obronnej Polska straciła
. . . . . . . .
tys. żołnierzy a
. . . . . . . .
tys. zostało rannych.
W wyniku wojny obronnej Polska straciła 77 tys. żołnierzy a 150 tys. zostało rannych.
W jaki sposób ZSRS doprowadziło do okupacji państw bałtyckich?
przez upozorowanie ataku na bazy ZSRS w tych krajach
oskarżono kraje bałtyckie o pomoc Polakom
ZSRS dokonało wielu bombardowań miast w tych państwach by osłabić morale
dokonano zsynchronizowanych zamachów stanu za pomocą uśpionych bojówek bolszewickich
przez upozorowanie ataku na bazy ZSRS w tych krajach
Z którego francuskiego miasta udało się ewakuować ponad 330 tys. brytyjskich żołnierzy w dniach 27 maja - 4 czerwca 1940 roku?
Caen
Dunkierka
Calais
Hawr
Dunkierka
Współpraca z wrogiem lub okupantem to:
kolaboracja
Zaznacz państwa zaatakowane przez III Rzeszę w kwietniu 1941 roku.
Węgry
Jugosławia
Bułgaria
Grecja
Rumunia
Jugosławia
Grecja
Ile samolotów straciła Luftwaffe podczas bitwy o Anglię?
ponad 1900
ponad 1200
ponad 2300
ponad 1600
ponad 1900
Jaką nazwę nosił niemiecki plan ataku na Rosję?
Barbarossa
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Atak III Rzeszy na ZSRS nastąpił 22 czerwca 1941 roku.
2. W listopadzie 1941 roku wojska niemieckie zajęły Moskwę.
3. Obrona Leningradu trwała 900 dni i zakończyła się odparciem wojsk niemieckich.
4. Największą bitwą pancerną II wojny światowej była bitwa o Stalingrad.
5. Najliczniejszym niemieckim czołgiem okresu II wojny światowej był T-34.
6. Po zaatakowaniu ZSRS przez III Rzeszę, zarówno Anglia jak i USA udzieliły pomocy Rosjanom.
1. Atak III Rzeszy na ZSRS nastąpił 22 czerwca 1941 roku.
2. Obrona Leningradu trwała 900 dni i zakończyła się odparciem wojsk niemieckich.
3. Po zaatakowaniu ZSRS przez III Rzeszę, zarówno Anglia jak i USA udzieliły pomocy Rosjanom.
Podaj ramy czasowe bitwy na Łuku Kurskim.
maj - czerwiec 1944 r.
maj - czerwiec 1943 r.
lipiec - sierpień 1943 r.
lipiec - sierpień 1942 r.
lipiec - sierpień 1943 r.
Josip Broza-Tito kierował partyzantką komunistyczną w:
Francji
Jugosławii
Bułgarii
Grecji
Jugosławii
Zamknięta strefa, do której przesiedlano Żydów na okupowanych przez Niemców terenach to:
getto