Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 1 - II Wojna Światowa

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 1 historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Wybuch i przebieg II wojny światowej.
Ilość pytań: 34 Rozwiązywany: 4753 razy
Pytanie 1
Kiedy Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy?
3 września 1939 r.
Pytanie 2
Które polskie miasto stało się pierwszym obiektem bombardowań niemieckiego lotnictwa?
Wieluń
Pytanie 3
Połącz w pary bitwy kampanii wrześniowej z datami.
Bitwa pod Mokrą
1 września 1939
Bitwa nad Bzurą
9 - 22 września 1939
Bitwa pod Wizną
7 - 10 września 1939
Bitwa pod Kockiem
2 - 6 października 1939
Pytanie 4
Kto był dowódcą armii "Poznań"?
gen. Tadeusz Kutrzeba
Pytanie 5
Kiedy Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski?
17 września 1939 r.
Pytanie 6
W którym państwie internowano polskie władze po ich ewakuacji?
w Rumunii
Pytanie 7
Połącz datę z wydarzeniem.
28 września 1939 r.
kapitulacja Warszawy
2 października 1939 r.
kapitulacja polskiej placówki wojskowej na Helu
27 paździenika 1939 r.
aresztowanie Stefana Starzyńskiego
30 listopada 1939 r.
atak ZSRR na Finlandię
10 maja 1940 r.
atak Niemiec na Francję
22 czerwca 1940 r.
zawieszenie broni pomiędzy Francją a Niemcami
Pytanie 8
W jakim kraju przywódcą faszystów był Vidkun Quisling?
Norwegii
Pytanie 9
Kto stanął na czele marionetkowego państwa Vichy?
Philippe Pétain
Pytanie 10
Jakie straty poniosła Polska w wyniku wojny obronnej?
W wyniku wojny obronnej Polska straciła
77
tys. żołnierzy a
150
tys. zostało rannych.
Pytanie 11
W jaki sposób ZSRS doprowadziło do okupacji państw bałtyckich?
przez upozorowanie ataku na bazy ZSRS w tych krajach
Pytanie 12
Z którego francuskiego miasta udało się ewakuować ponad 330 tys. brytyjskich żołnierzy w dniach 27 maja - 4 czerwca 1940 roku?
Dunkierka
Pytanie 13
Współpraca z wrogiem lub okupantem to:
kolaboracja
Pytanie 14
Zaznacz państwa zaatakowane przez III Rzeszę w kwietniu 1941 roku.
Jugosławia
Grecja
Pytanie 15
Ile samolotów straciła Luftwaffe podczas bitwy o Anglię?
ponad 1900