Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 1 - II Wojna Światowa

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 1 historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Wybuch i przebieg II wojny światowej.
Ilość pytań: 34 Rozwiązywany: 18805 razy
Pytanie 1
Kiedy Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy?
3 września 1939 r.
Pytanie 2
Które polskie miasto stało się pierwszym obiektem bombardowań niemieckiego lotnictwa?
Wieluń
Pytanie 3
Połącz w pary bitwy kampanii wrześniowej z datami.
Bitwa pod Mokrą
1 września 1939
Bitwa nad Bzurą
9 - 22 września 1939
Bitwa pod Wizną
7 - 10 września 1939
Bitwa pod Kockiem
2 - 6 października 1939
Pytanie 4
Kto był dowódcą armii "Poznań"?
gen. Tadeusz Kutrzeba
Pytanie 5
Kiedy Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski?
17 września 1939 r.
Pytanie 6
W którym państwie internowano polskie władze po ich ewakuacji?
w Rumunii
Pytanie 7
Połącz datę z wydarzeniem.
28 września 1939 r.
kapitulacja Warszawy
2 października 1939 r.
kapitulacja polskiej placówki wojskowej na Helu
27 paździenika 1939 r.
aresztowanie Stefana Starzyńskiego
30 listopada 1939 r.
atak ZSRR na Finlandię
10 maja 1940 r.
atak Niemiec na Francję
22 czerwca 1940 r.
zawieszenie broni pomiędzy Francją a Niemcami
Pytanie 8
W jakim kraju przywódcą faszystów był Vidkun Quisling?
Norwegii
Pytanie 9
Kto stanął na czele marionetkowego państwa Vichy?
Philippe Pétain
Pytanie 10
Jakie straty poniosła Polska w wyniku wojny obronnej?
W wyniku wojny obronnej Polska straciła
77
tys. żołnierzy a
150
tys. zostało rannych.
Pytanie 11
W jaki sposób ZSRS doprowadziło do okupacji państw bałtyckich?
przez upozorowanie ataku na bazy ZSRS w tych krajach
Pytanie 12
Z którego francuskiego miasta udało się ewakuować ponad 330 tys. brytyjskich żołnierzy w dniach 27 maja - 4 czerwca 1940 roku?
Dunkierka
Pytanie 13
Współpraca z wrogiem lub okupantem to:
kolaboracja
Pytanie 14
Zaznacz państwa zaatakowane przez III Rzeszę w kwietniu 1941 roku.
Jugosławia
Grecja
Pytanie 15
Ile samolotów straciła Luftwaffe podczas bitwy o Anglię?
ponad 1900
Pytanie 16
Jaką nazwę nosił niemiecki plan ataku na Rosję?
Barbarossa
Pytanie 17
Zaznacz zdania prawdziwe.
Atak III Rzeszy na ZSRS nastąpił 22 czerwca 1941 roku.
Prawda
W listopadzie 1941 roku wojska niemieckie zajęły Moskwę.
Fałsz
Obrona Leningradu trwała 900 dni i zakończyła się odparciem wojsk niemieckich.
Prawda
Największą bitwą pancerną II wojny światowej była bitwa o Stalingrad.
Fałsz
Najliczniejszym niemieckim czołgiem okresu II wojny światowej był T-34.
Fałsz
Po zaatakowaniu ZSRS przez III Rzeszę, zarówno Anglia jak i USA udzieliły pomocy Rosjanom.
Prawda
Pytanie 18
Podaj ramy czasowe bitwy na Łuku Kurskim.
lipiec - sierpień 1943 r.
Pytanie 19
Josip Broza-Tito kierował partyzantką komunistyczną w:
Jugosławii
Pytanie 20
Zamknięta strefa, do której przesiedlano Żydów na okupowanych przez Niemców terenach to:
getto