Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 5 - Upadek Rzeczypospolitej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 5 historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Ostatni królowie elekcyjny, rozbiory polski, sejm wielki i powstanie kościuszkowskie.
Ilość pytań: 24 Rozwiązywany: 2016 razy
Pytanie 1
W którym roku na tronie Polski zasiadł August II Mocny?
w 1697 r.
Pytanie 2
Jakie odznaczenie państwowe ustanowił August II Mocny?
Oder Orła Białego
Pytanie 3
Do ilu żołnierzy zmniejszono liczebność polskiej armii na sejmie niemym?
24 tysiecy
Pytanie 4
Zaznacz lata, w których Stanisław Leszczyński był królem Polski.
1704 - 1709
1733 - 1736
Pytanie 5
Połącz datę z wydarzeniem.
1717 r.
sejm niemy
1734 r.
koronacja Augusta III
1747 r.
otwarcie Biblioteki Załuskich
1764 r.
koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego
1768 r.
zawiązanie konfederacji barskiej
Pytanie 6
Jakie prawa ustanowiono jako prawa kardynalne na sejmie kontrolowanym przez Rosję?
podtrzymanie liberum veto
utrzymanie wolnej elekcji
prawo wypowiadania posłuszeństwa królowi
Pytanie 7
W którym roku nastąpił I rozbiór Polski?
w 1772 r.
Pytanie 8
Czym była Rada Nieustająca?
grupa prorosyjskich działaczy wspierająca funkcjonowanie króla Polski
Pytanie 9
Połącz datę z wydarzeniem.
1765 r.
utworzenie Teatru Narodowego
1773 r.
utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
1788 r.
rozpoczęcie obrad Sejmu Wielkiego
1792 r.
powstanie Konfederacji targowickiej
1793 r.
II rozbiór Polski
Pytanie 10
Kto przewodził frakcji nie godzącej się na zatwierdzenie rozbioru na sejmie rozbiorowym?
Tadeusz Rejtan
Pytanie 11
W którym roku obradował pierwszy sejm rozbiorowy?
w 1773 r.
Pytanie 12
Jakie ziemie zyskały Prusy w wyniku I rozbioru Polski?
Warmię
Pomorze Gdańskie
Pytanie 13
Kiedy i gdzie Tadeusz Kościuszko ogłosił wybuch powstania oraz przeciw komu ono wybuchło?
Powstanie kościuszkowskie wybuchło
24
marca
1794
roku w
Krakowie
i było skierowane przeciw
Rosji
.
Pytanie 14
Jakie postanowienia głosił uniwersał połaniecki?
wolność osobista chłopów
gwarancja nieusuwalności z zajmowanej ziemi
zwolnienie z pańszczyzny powołanych do wojska
Pytanie 15
Z kim sprzymierzyła się Rosja w walce z powstańcami kościuszkowskimi?
z Prusami