Pytania i odpowiedzi

Klasa 7, dział 5 - Układ oddechowy

Pytanie 1
Który z elementów układu oddechowego zapobiega dostawaniu się pożywienia do dróg oddechowych?
nagłośnia
Pytanie 2
Ilu płatowe jest płuco lewe?
2
Pytanie 3
Jaką funkcję pełni układ oddechowy?
pobiera tlen i wydala dwutlenek węgla
Pytanie 4
Jaką rolę pełni jama nosowa?
ogrzewa i nawilża powietrze
Pytanie 5
Co tworzy płuca?
oskrzela
pęcherzyki płucne
oskrzeliki
Pytanie 6
Płuca są narządem:
parzystym
Pytanie 7
Ilu płatowe jest płuco prawe?
3
Pytanie 8
Oskrzeliki wnikają do?
pęcherzyków płucnych
Pytanie 9
Czy krtań jest również narządem mowy?
tak
Pytanie 10
Z czego zbudowana jest krtań?
z chrząstek
Pytanie 11
Uszereguj odcinki układu oddechowego zaczynając od najbardziej zewnętrznego
1. jama nosowa
2. gardło
3. krtań
4. tchawica
5. oskrzela
6. płuca
Pytanie 12
Podstawowy narząd wymiany gazowej to...
płuca
Pytanie 13
Z czego zbudowana jest krtań ?
z chrząstki
Pytanie 14
Co znajuje się wewnątrz krtani
struny głosowe
Pytanie 15
Wejście do krtańi zamyka chrząstka zwana...
nagłośnią

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.