Pytania i odpowiedzi

Klasa 7, dział 5 - Układ oddechowy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z działu "Układ oddechowy" z podręcznika Puls Życia
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 13227 razy
Pytanie 1
Który z elementów układu oddechowego zapobiega dostawaniu się pożywienia do dróg oddechowych?
nagłośnia
Pytanie 2
Ilu płatowe jest płuco lewe?
2
Pytanie 3
Jaką funkcję pełni układ oddechowy?
pobiera tlen i wydala dwutlenek węgla
Pytanie 4
Jaką rolę pełni jama nosowa?
ogrzewa i nawilża powietrze
Pytanie 5
Co tworzy płuca?
oskrzela
pęcherzyki płucne
oskrzeliki
Pytanie 6
Płuca są narządem:
parzystym
Pytanie 7
Ilu płatowe jest płuco prawe?
3
Pytanie 8
Oskrzeliki wnikają do?
pęcherzyków płucnych
Pytanie 9
Czy krtań jest również narządem mowy?
tak
Pytanie 10
Z czego zbudowana jest krtań?
z chrząstek
Pytanie 11
Uszereguj odcinki układu oddechowego zaczynając od najbardziej zewnętrznego
1
jama nosowa
2
gardło
3
krtań
4
tchawica
5
oskrzela
6
płuca
Pytanie 12
Podstawowy narząd wymiany gazowej to...
płuca
Pytanie 13
Z czego zbudowana jest krtań ?
z chrząstki
Pytanie 14
Co znajuje się wewnątrz krtani
struny głosowe
Pytanie 15
Wejście do krtańi zamyka chrząstka zwana...
nagłośnią