Pytania i odpowiedzi

Klasa 7, dział 5 - Układ oddechowy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z działu "Układ oddechowy" z podręcznika Puls Życia
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 30121 razy
Pytanie 1
Który z elementów układu oddechowego zapobiega dostawaniu się pożywienia do dróg oddechowych?
nagłośnia
Pytanie 2
Ilu płatowe jest płuco lewe?
2
Pytanie 3
Jaką funkcję pełni układ oddechowy?
pobiera tlen i wydala dwutlenek węgla
Pytanie 4
Jaką rolę pełni jama nosowa?
ogrzewa i nawilża powietrze
Pytanie 5
Co tworzy płuca?
oskrzela
pęcherzyki płucne
oskrzeliki
Pytanie 6
Płuca są narządem:
parzystym
Pytanie 7
Ilu płatowe jest płuco prawe?
3
Pytanie 8
Oskrzeliki wnikają do?
pęcherzyków płucnych
Pytanie 9
Czy krtań jest również narządem mowy?
tak
Pytanie 10
Z czego zbudowana jest krtań?
z chrząstek
Pytanie 11
Uszereguj odcinki układu oddechowego zaczynając od najbardziej zewnętrznego
1
jama nosowa
2
gardło
3
krtań
4
tchawica
5
oskrzela
6
płuca
Pytanie 12
Podstawowy narząd wymiany gazowej to...
płuca
Pytanie 13
Z czego zbudowana jest krtań ?
z chrząstki
Pytanie 14
Co znajuje się wewnątrz krtani
struny głosowe
Pytanie 15
Wejście do krtańi zamyka chrząstka zwana...
nagłośnią
Pytanie 16
Jaką budowę mają płuca człowieka?
pęcherzykową
Pytanie 17
W pęcherzykach płucnych zachodzi wymiana ... i ...
tlenu i dwutlenku węgla
Pytanie 18
Czym są otoczone płuca ?
opłucną
Pytanie 19
Połącz zgodnie z treścią : typ pojemności płuc i jej wartość.
Dopełniająca
2500cm3
Oddechowa
500cm3
Zapasowa ( maksymalny wydech )
1200cm3
Zalegająca
1200cm3
Pytanie 20
Podaj ilości składników w WYDYCHANYM powietrzu
78 % azotu, 17% tlenu, 4% dwutlenku węgla i 1% innych gazów
75 % azotu, 20% tlenu, 4% dwutlenku węgla i 1% innych gazów