Fiszki

Klasa 7, dział 5 - Układ oddechowy

Test w formie fiszek Test z działu "Układ oddechowy" z podręcznika Puls Życia
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 13227 razy
Który z elementów układu oddechowego zapobiega dostawaniu się pożywienia do dróg oddechowych?
nagłośnia
struny głosowe
głośnia
nozdrza tylne
nagłośnia
Ilu płatowe jest płuco lewe?
2
4
3
1
2
Jaką funkcję pełni układ oddechowy?
pobiera tlen i wydala dwutlenek węgla
pobiera dwutlenek węgla i wydala tlen
pobiera azot i wydala dwutlenek azotu
pobiera tlen i wydala dwutlenek węgla
Jaką rolę pełni jama nosowa?
ogrzewa i osusza powietrze
ogrzewa i nawilża powietrze
pobiera tlen
chroni układ oddechowy przed drobnoustrojami
ogrzewa i nawilża powietrze
Co tworzy płuca?
pęcherzyki płucne
krtań
oskrzela
oskrzeliki
tchawica
pęcherzyki płucne
oskrzela
oskrzeliki
Płuca są narządem:
nieparzystym
parzystym
parzystym
Ilu płatowe jest płuco prawe?
1
4
2
3
3
Oskrzeliki wnikają do?
pęcherzyków płucnych
tchawicy
oskrzeli
pęcherzyków płucnych
Czy krtań jest również narządem mowy?
nie
tak
tak
Z czego zbudowana jest krtań?
z kości
z chrząstek
z chrząstek
Uszereguj odcinki układu oddechowego zaczynając od najbardziej zewnętrznego
1
jama nosowa
2
gardło
3
krtań
4
tchawica
5
oskrzela
6
płuca
Podstawowy narząd wymiany gazowej to...
płuca
jama nosowa
oskrzela
skrzela
płuca
Z czego zbudowana jest krtań ?
z chrząstki
z kości
z mięśni gładkich
z chrząstki
Co znajuje się wewnątrz krtani
struny głosowe
Wejście do krtańi zamyka chrząstka zwana...
nagłośnią