Pytania i odpowiedzi

Pedagogika specjalna

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 61 Rozwiązywany: 12881 razy
Pytanie 21
Pedagogika resocjalizacyjna obejmuje kategorie osób
niedostosowanie społeczne z zachowaniami antyspołecznymi i asocjalnymi i przestępcze
Pytanie 22
We współczesnej klasyfikacji pedagogika rehabilitacyjna zajmuje się
Niepełnosprawnymi intelektualnie, wzrokowo, słuchowo, i z niepełnosprawnością sprzężoną
Pytanie 23
ICF została przyjęta przez WHO w
2001
Pytanie 24
Nadrzędnym pojęciem w ICF jests pojęcie
zdrowia
Pytanie 25
Twórcą definicji resocjalizacji jest
Aleksandra Maciarz
Pytanie 26
Ile Doroszewska wyróżnia działów pedagogiki
3
Pytanie 27
Przy orzekaniu o niepełnosprawności wyróżnia się następujące stopnie
lekki
umiarkowany
znaczny
Pytanie 28
W lekkim stopniu problemy związane z niepełnosprawnością można zrekompensować
przy zastosowaniu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, środków technicznych
Pytanie 29
Wg definicji rewalidacji dzieli się ona na
fizyczną, psychiczną społeczną i zawodową
Pytanie 30
Najbardziej stygmatyzowaną kategorią osób niepełnosprawnych w przestrzeni wieków były i są do dzisiaj
niepełnosprawni intelektualnie
Pytanie 31
Ilość paradygmatów współczesnej pedagogiki specjalnej
10
Pytanie 32
Paradygmat antystygmatyzacyjny dotyczy
konieczności oparcia pedagogicznego oddziaływania na osobę niepełnosprawną w normie funkcjonalnej
Pytanie 33
Zasada życzliwej pomocy należy do zasad:
ortodydaktyki
Pytanie 34
Zasada kształtowania pozytywnej atmosfery pracy została opracowana przez:
Marię Grzegorzewską
Pytanie 35
Zasada treści kształcących mówi, że:
podawane treści powinny być dostosowane do typu psychicznego dziecka
Pytanie 36
Twórcą/ twórczynią przywołanej na wykładzie definicji rehabilitacji jest:
Aleksandra Maciarz
Pytanie 37
W aktualnej interpretacji pojęcie resocjalizacji zakłada:
proces wychowawczo-socjalizujących działań
Pytanie 38
Cele PS sformułowała
Maria Grzegorzewska
Pytanie 39
Humanitarny cel PS dotyczy
: potrzeba zapewnienia osobie z niepełnosprawnością szczególnego prawa do pomocy, aby mogła uzyskać pełnię rozwoju i optymalne uznanie w środowisku społecznym
Pytanie 40
W tradycyjnej systematyce PS wyróżnia się ilość działów podstawowych
2