Fiszki

Pedagogika specjalna

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 61 Rozwiązywany: 12894 razy
Twórcą tradycyjnej semantyki pedagogiki specjalnej?
Wincenty Okoń
Janina Doroszewska
Maria Grzegorzewska
Maria Grzegorzewska
Określenie oligos w dosłownym tłumaczeniu oznacza:
mały/mało
duży/ dużo
słaby/ słabszy
mały/mało
W tradycyjnej semantyce PS wyróżnia się ilość działów szczególnych
3
5
2
2
W znacznym stopniu niepełnosprawności sytuacja niezależności do samodzielnej egzystencji
nie istnieje
istnieje tylko czasowo
istnieje czasowo lub stale
istnieje czasowo lub stale
Zapis o konieczności zatrudniania w warunkach chronionych istnieje w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu
umiarkowanym i znacznym
znacznym i lekkim
umiarkowanym i lekkim
umiarkowanym i znacznym
Ile jest celi pedagogiki specjalnej?
3
2
5
3
Utylitarny cel pedagogi specjalnej dotyczy
konieczności jak najszybszej utylizacji osób niepełnosprawnych
opłacalności kształcenia
konieczności wychowania osób niepełnosprawnych
konieczności wychowania osób niepełnosprawnych
Paradygmat zignorowany dotyczny
kształcenia osób niepełnosprawnych
życia seksualnego osób niepełnosprawnych
utylizowania osób niepełnosprawnych
życia seksualnego osób niepełnosprawnych
Pierwszą szkołę w Polsce dla osób niepełnosprawnych założył
Wincenty Okoń
Jakub Falkowski
Kazimierz Górniewicz
Jakub Falkowski
Zasada kształtowania pozytywnej atmosfery pracy nazywana jest inaczej?
integracji i kształcenia
korzystnych dominant emocjonalnych
zignorowana
korzystnych dominant emocjonalnych
Zasada terapii pedagogicznej realizowana jest w następującej ilości faz
2
3
4
3
Określenie eugenika w dosłownym tłumaczeniu oznacza
dobre pochodzenie
złe pochodzenie
niedorozwój
dobre pochodzenie
Przedstawicielem ewolucji był
Kant
Darwin
Zaorski
Darwin
Źródła koncepcji eugeniki tkwią w
teorii samoakceptacji
teorii dominacji
teorii ewolucji
teorii ewolucji
Pozytywizm zainicjował
Darwin
Comte
Kant
Comte
Eugenika negatywnie polega na:
kastrowaniu osób niepełnosprawnych
zapobieganiu płodzeniu dzieci nie posiadających dobrych genów
upowszechnianie tzw złych genów
zapobieganiu płodzeniu dzieci nie posiadających dobrych genów
W aktualnej interpretacji pojęcie resocjalizacji jest
uwstecznianiem
procesem
zbędnym pomysłem
procesem
Zdaniem Janiny Doroszewskiej pedagogika rehabilitacyjna odnosi się do
osób dorosłych z uszkodzeniami fizycznymi i psychicznymi
osób niedostosowanych społecznie
dzieci i młodzieży z uszkodzeniami fizycznymi i psychicznymi
osób dorosłych z uszkodzeniami fizycznymi i psychicznymi
Niepełnosprawność społeczna wg Klasyfikacji Uszkodzeń Niepełnosprawności i Upośledzenia występuje w formach
utrudnienie uniemożliwienie ograniczenie
resocjalizacja specyfikacja niepełnosprawność
samorealizacja akceptacja specyfikacja
utrudnienie uniemożliwienie ograniczenie
Pojęcie funkcjonowania człowieka w ICF obejmuje składniki
funkcjonowanie organizmu
braku nauczania
aktywność człowieka, uczestnictwo w życiu społecznym
funkcjonowanie organizmu
aktywność człowieka, uczestnictwo w życiu społecznym

Powiązane tematy

#pedagogika #pedagogikaspecjalna

Inne tryby