Pytania i odpowiedzi

Pedagogika specjalna

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 61 Rozwiązywany: 12788 razy
Pytanie 1
Twórcą tradycyjnej semantyki pedagogiki specjalnej?
Maria Grzegorzewska
Pytanie 2
Określenie oligos w dosłownym tłumaczeniu oznacza:
mały/mało
Pytanie 3
W tradycyjnej semantyce PS wyróżnia się ilość działów szczególnych
2
Pytanie 4
W znacznym stopniu niepełnosprawności sytuacja niezależności do samodzielnej egzystencji
istnieje czasowo lub stale
Pytanie 5
Zapis o konieczności zatrudniania w warunkach chronionych istnieje w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu
umiarkowanym i znacznym
Pytanie 6
Ile jest celi pedagogiki specjalnej?
3
Pytanie 7
Utylitarny cel pedagogi specjalnej dotyczy
konieczności wychowania osób niepełnosprawnych
Pytanie 8
Paradygmat zignorowany dotyczny
życia seksualnego osób niepełnosprawnych
Pytanie 9
Pierwszą szkołę w Polsce dla osób niepełnosprawnych założył
Jakub Falkowski
Pytanie 10
Zasada kształtowania pozytywnej atmosfery pracy nazywana jest inaczej?
korzystnych dominant emocjonalnych
Pytanie 11
Zasada terapii pedagogicznej realizowana jest w następującej ilości faz
3
Pytanie 12
Określenie eugenika w dosłownym tłumaczeniu oznacza
dobre pochodzenie
Pytanie 13
Przedstawicielem ewolucji był
Darwin
Pytanie 14
Źródła koncepcji eugeniki tkwią w
teorii ewolucji
Pytanie 15
Pozytywizm zainicjował
Comte
Pytanie 16
Eugenika negatywnie polega na:
zapobieganiu płodzeniu dzieci nie posiadających dobrych genów
Pytanie 17
W aktualnej interpretacji pojęcie resocjalizacji jest
procesem
Pytanie 18
Zdaniem Janiny Doroszewskiej pedagogika rehabilitacyjna odnosi się do
osób dorosłych z uszkodzeniami fizycznymi i psychicznymi
Pytanie 19
Niepełnosprawność społeczna wg Klasyfikacji Uszkodzeń Niepełnosprawności i Upośledzenia występuje w formach
utrudnienie uniemożliwienie ograniczenie
Pytanie 20
Pojęcie funkcjonowania człowieka w ICF obejmuje składniki
funkcjonowanie organizmu
aktywność człowieka, uczestnictwo w życiu społecznym