Pytania i odpowiedzi

Controlling produkcji

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Miłej nauki misie kolorowe :3
Ilość pytań: 53 Rozwiązywany: 5492 razy
Pytanie 21
21. Plany programy- PP:
a) metoda służy do planowania operacyjnego
b) łączy w sobie pozytywne cechy kart Grantt`a oraz kart czasu CPM z wykresami zapotrzebowania i dostaw meteriałów
c) umożliwia kontrolę terminowości wytwarzania wyrobów
Pytanie 22
22. Termin FMEA oznacza:
b) jest narzędziem analitycznym używanym do przewidywania i wcześniejszego eliminowania potencjalnych wad konstrukcyjnych nowego produktu
Pytanie 23
33. Podstawowym zadaniem odchudzania produkcji jest:
a) ograniczenie lub wyeliminowanie operacji nie przynoszących wartości dodanej (NVAA)
b) znaczące zmniejszenie zaangażowania kapitału obrotowego zamrożonego w procesie produkcyjnym (zapasy, nadprodukcja, itp.)
c) poprawienie jakości
Pytanie 24
34. Określenie LeadTime oznacza:
b) całkowity czas oczekiwania klienta na dostawę po złożeniu zamówienia
c) Lead time produkcyjny oznacza czas, który upłynął od momentu wejścia produktu do chwili jego wysyłki do klienta
d) kiedy system produkcyjny przebiega na poziomie optymalnej zdolności produkcyjnej wtedy Lead Time równa się Throughput Time
Pytanie 25
35. Harmonogramy Grantt`a:
a) jest to metoda służąca do planowania produkcji wykorzystująca harmonogramy, które pokazują operacje wytwórcze jako poziome paski na skali czasu
c) są używane do uzyskania przydziałów z jednej z trzech metod harmonogramowania: stałego, okresowego i według zamówień
d) elementami koniecznymi do sprawnego harmonogramowania są o strukturze materiałowej BOM, marszutach technologicznych, zapasu dysponowanego czy określenie wielkości partii produkcyjnej
Pytanie 26
24. System KANBAN:
a) jest samoregulującym się narzędziem operacyjnego sterowania produkcją
b) jest sterowany zdarzeniami występującymi bezpośrednio na produkcji (a nie o plan)
c) zorientowany jest na zapewnienie krótkiego czasu przetwarzania
d) zorientowany na zapewnienie niskich zapasów przy jednoczesnej terminowości realizacji
Pytanie 27
25. OEE - całkowita efektywność wyposażenia obliczana jest:
a) OEE = dostępność*wykorzystanie*jakość
Pytanie 28
Systemy MRP stosujemy gdy chcemy
a) dokładnie określić ilość potrzebnych do produkcji materiałów i terminy ich dostarczania
b) lepiej wykorzystać infrastrukturę techniczną
c) szczegółowo i skupulatnie kalkulować koszty produkcji
Pytanie 29
Podstawowym celem controllingu produkcji jest:
a) dążenie do optymalizacji wyniku z jednoczesną dbałością o utrzymanie zdolności przedsiębiorstwa wytwórczych
b) narzędziem ukierunkowujacym zarządzanie na wartość przedsiębiorstwa
Pytanie 30
Systemy rozproszone to
a) gniazda technologiczne
b) realizują tę samą operacje na tych samych typach stanowisk dla zbioru różnych wyborów
Pytanie 31
Cele controllingu produkcji to:
a) Minimalizacja kosztów produkcji, rentowność produkcji, wysoka produktywność czynników wytworzenia
b) wysoka jakość wyrobów, terminowość dostaw
c) dobre warunki pracy i aspiracje do współzarządzania
d) motywowanie pracowników, zapewnienie miejsc pracy
Pytanie 32
Wąskie gardło rozumiane jest jako:
● obszar w procesie produkcji który zmniejsza prędkość produkcji oraz wstrzymuje pewną ilość produktów
Pytanie 33
Controlling produkcji koncentruje się na:
● planowaniu i kontroli produktywności (relacji input-output w procesie produkcji) w celu jej wzrostu
● optymalizacji programu produkcji ze względu na koszty
● optymalizacji programu produkcji ze względu na czas trwania procesu produkcji oraz magazynowania
Pytanie 34
Controlling produkcji obejmuje całość zagadnień zawartych w:
● działania poprzedzające proces wytwarzania
● organizacje procesu wytwarzania
● organizacje procesów pomocniczych
Pytanie 35
Struktury zwarte to
● realizujące cały proces produkcyjny lub jego część dla grupy wyrobów podobnych
● stanowiska powiązane są ze sobą w procesie produkcji
● stosuje się je dla grupy stanowisk wykonujących różne operacje na grupie wyrobów podobnych, produkowanych małymi partiami
Pytanie 36
Linia jednoprzedmiotowa synchroniczna oznacza że:
● stanowiska robocze ułożone są w kolejności wykonywania operacji
● czasy trwania operacji są sobie równe
Pytanie 37
Wyróżniamy następujące formy struktur produkcyjnych elastycznych:
● Elastyczny moduł produkcyjny
● Elastyczne gniazdo produkcyjne
● elastyczna linia produkcyjna
Pytanie 38
Szeregowanie kolejności realizacji zadań produkcyjnych:
● stosuje się w przypadkach, gdy występuje wytwarzanie różnych wyrobów, a procesy produkcyjne charakteryzują się przepływem przez kolejne stopnie przerobu
● ustaleniem takiej kolejności obróbki, aby całkowity czas wykonywania zadania był minimalny
Pytanie 39
Metoda ścieżki krytycznej CPM:
● Służy do planowania produkcji
● Polega na harmonogramowaniu przy użyciu kart czasu sieciowego
● Krytyczna ścieżka ogranicza manipulowanie harmonogramem i wskazuje ograniczenia czasu w harmonogramie
● można ominąć stosując dodatkowe stanowiska robocze, maszyny umożliwiające wykonanie operacji w krótszym czasie
Pytanie 40
Technologia optymalizacji produkcji- OPT:
● Jest stosowana w warunkach cechujących się dużą zmiennością parametrów strumienia materiałowego
● równoważy przepływ, nie moce wytwórcze
● różnicuje wielkość partii