Pytania i odpowiedzi

A31: Technik logistyk

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A.31
Ilość pytań: 39 Rozwiązywany: 6128 razy
Pytanie 21
Maksymalna odległość, na jaką może wystawać ładunek za przyczepę kłonicową przy przewozie drewna długiego, nie może być większa niż
5m
Pytanie 22
Określ koszt przewozu 10-ciu paletowych jednostek ładunkowych o masie po 225 kg na odległość 120 kilometrów
264,00 zł
Pytanie 23
Obiektem świadczącym usługi załadunku, wyładunku i magazynowania towarów jest
terminal kontenerowy
Pytanie 24
W celu zrealizowania procesu przewozowego szybko psujących się artykułów żywnościowych należy zastosować przepisy konwencji
ATP
Pytanie 25
Badania okresowe wózka widłowego z wysięgnikiem muszą być wykonywane
raz na rok w pełnym zakresie
Pytanie 26
Przedstawiony na rysunku znak, umieszczony na środku transportu, oznacza, że przewożone są materiały
zakaźne
Pytanie 27
Na drogowo-kolejowym terminalu zmiana środka transportu dla intermodalnych jednostek transportowych w systemie "na barana" wykonywana jest z zastosowaniem:
suwnic bramowych
Pytanie 28
Satelitarny system przeznaczony do wyznaczania współrzędnych geograficznych, wykorzystywany do monitorowania pojazdów i ładunków, to
GPS
Pytanie 29
Ile minimalnie wózków widłowych potrzeba do rozładunku 160 pjł, jeżeli średni cykl transportowy pracy wózka wynosi 6 min, wózek jednocześnie obsługuje 2 palety, a magazyn ma wykonać pracę w ciągu 4 godzin?
2 wózki
Pytanie 30
Przedsiębiorstwo wynajęło suwnicę do przeprowadzenia załadunku. Zaplanowano 5 dni wynajmu urządzenia bez operatora, jednak przedsiębiorstwo nie zrealizowało zadania w planowanym terminie 1 nastąpiło opóźnienie zwrotu urządzenia o 1 dzień. Koszt wynajmu, który zgodnie z cennikiem poniesie przedsiębiorstwo, jest równy
720,00 zł
Pytanie 31
Jeżeli zleceniodawca płaci za zdolność załadowczą pojazdu bez względu na ilość i objętość towaru, to oznacza, że jest to przewóz
całopojazdowy
Pytanie 32
List przewozowy CIM jest dokumentem stosowanym w transporcie
kolejowym międzynarodowym
Pytanie 33
Środki techniczne, które spełniają procedury oceny zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej, są oznaczone symbolem certyfikatu bezpieczeństwa
CE
Pytanie 34
Ile wynosi efektywny czas pracy kierowcy będącego w dyspozycji przedsiębiorstwa od 7.00 do 17.00, który realizował przewóz ładunku przez 7 godzin, a pozostały czas zajęły mu czynności dodatkowe związane z obsługą ładunku?
70%
Pytanie 35
Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej oznaczany jest skrótem
SSCC
Pytanie 36
Jeżeli cena za wykonanie określonych usług transportowych jest ustalana każdorazowo pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, to stosowany jest system ustalania cen zwany
umownym
Pytanie 37
System "ruchomej drogi" - RO-LA (Rollende Landstrasse) to system intermodalny:
szynowo-drogowy
Pytanie 38
Pracownik otrzymał zlecenie skompletowania ładunku składającego się z 18 opakowań zbiorczych. Zlecenie musi uwzględniać następujące warunki: - zastosowane są palety typu EUR (1200 x 800 x 144 mm); - wymiary opakowania zbiorczego wynoszą 400 x 400 x 400 mm; - maksymalna wysokość pjł wynosi 1344 mm; Jaka jest minimalna ilość palet niezbędnych do realizacji zlecenia?
1 paleta
Pytanie 39
Przedstawiony dokument to:
krajowy drogowy list przewozowy