Powtórzenie: Ergonomia 62-92

Ergonomia Leśnictwo UR

Zawodowe, powtórzenie. 30 pytań.

Jaka jest wg Kuplera (RFN) maksymalna ilość bitów:
50 kb/s
Jaka powinna być temp. przy pracach bardzo ciężkich:
15-16
Które z wymienionych wartości określa dopuszczalny poziom hałasu na stanowisku pracy:
zależy od rodzaju pracy i kto ją wykonuje
Jaki jest jednostkowy wydatek energetyczny podczas ścinki drzew pilarką:
5,7-6,7
Jaki jest kąt wierzchołkowy stożka pola widzenia:
90
Jaki jest najbardziej skuteczny sposób w praktyce ochrony przed hałasem:
stosowanie ochronników słuchu
Jaki jest okres wypowiedzenia jeżeli zatrudnienie trwa co najmniej 3 lata:
3 miesiące
Jaki jest zakres temperatury komfortu termicznego dla pracy biurowej:
20-21
Jaki skutek przyniosło umieszczenie zbiorników paliwa i oleju (w strefie biernej pilarki spalinowej):
zwiększyło masę bierną pilarki obniżając poziom drgań
Jaki zakres częstotliwości dźwięków ucho ludzkie jest zdolne odbierać:
od 16 do 20 000 Hz

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.