Ergonomia 62-92

Ergonomia Leśnictwo UR

30 pytań Strona 1 mkmsamson@gmail.com
Ile procent bodźców odbieramy za pomocą wzroku:
80%
90%
100%
95%
Ile wynosi hałas przy pracy pilarką na max obrotach:
zależy od mocy silnika
zależy od temperatury
zależy od czasu użytkowania
80 dB
90 dB
Ile wynosi max wydatek energetyczny przy pracach ciężkich:
17,5 kJ
19,5 kJ
20,5 kJ
15,5 kJ
Średni wydatek energetyczny robotnika podczas zmiany roboczej nie powinien przekraczać:
4 kacl/min
6 kacl/min
2 kacl/min
3 kacl/min
Ile wypadków w leśnictwie zdarza się podczas prac związanych z pozyskiwaniem drewna:
40%
20%
50%
15%
Dalej
Pozostało 5 stron