Test: Ergonomia 62-92

Ergonomia Leśnictwo UR

REKLAMA
Ile procent bodźców odbieramy za pomocą wzroku:
90%
95%
100%
80%
{"qId":1, "cId":1, "tId":13492}
Ile wynosi hałas przy pracy pilarką na max obrotach:
zależy od temperatury
zależy od czasu użytkowania
zależy od mocy silnika
90 dB
80 dB
{"qId":2, "cId":1, "tId":13492}
Ile wynosi max wydatek energetyczny przy pracach ciężkich:
15,5 kJ
19,5 kJ
17,5 kJ
20,5 kJ
{"qId":3, "cId":1, "tId":13492}
Średni wydatek energetyczny robotnika podczas zmiany roboczej nie powinien przekraczać:
2 kacl/min
3 kacl/min
6 kacl/min
4 kacl/min
{"qId":4, "cId":1, "tId":13492}
Ile wypadków w leśnictwie zdarza się podczas prac związanych z pozyskiwaniem drewna:
50%
15%
20%
40%
{"qId":5, "cId":1, "tId":13492}
Ile zdarzyło się wypadków ciężkich w leśnictwie w 1999 roku wg danych GUS:
259
300
108
436
{"qId":6, "cId":1, "tId":13492}
Ile zdarzyło się wypadków lekkich w leśnictwie w 1999 roku wg danych GUS:
23
2
17
100
{"qId":7, "cId":1, "tId":13492}
?Ile zdarzyło się wypadków śmiertelnych w 2000 roku:
6
10
4
2
{"qId":8, "cId":1, "tId":13492}
Ile zdarzyło się wypadków w 2000 roku:
453
353
235
158
{"qId":9, "cId":1, "tId":13492}
Ile zdarzyło się wypadków w leśnictwie w roku 1999 roku wg danych GUS:
354
453
253
157
{"qId":10, "cId":1, "tId":13492}
Jak długo może trwać zmiana robocza w przypadku występowania czynników środowiska pracy szkodliwych dla operatora:
300min
200min
8h
6h
{"qId":11, "cId":1, "tId":13492}
Jak inaczej nazwiemy sztywne cechy sterownicze człowieka jako systemu autonomicznego (wg Mazura):
charakterem człowieka
specyfiką człowieka
temperamentem człowieka
{"qId":12, "cId":1, "tId":13492}
Jak kształtuje się poziom emitowanych drgań przez pilarkę podczas jej użytkowania:
zmienia się w funkcji czasu wg krzywej zużycia rośnie w miarę czasu nie zmienia się
{"qId":13, "cId":1, "tId":13492}
REKLAMA