Powtórzenie: Ergonomia 62-92

Ergonomia Leśnictwo UR

Zawodowe, powtórzenie. 30 pytań.

Ile procent bodźców odbieramy za pomocą wzroku:
80%
Ile wynosi hałas przy pracy pilarką na max obrotach:
zależy od mocy silnika
Ile wynosi max wydatek energetyczny przy pracach ciężkich:
17,5 kJ
Średni wydatek energetyczny robotnika podczas zmiany roboczej nie powinien przekraczać:
4 kacl/min
Ile wypadków w leśnictwie zdarza się podczas prac związanych z pozyskiwaniem drewna:
40%
Ile zdarzyło się wypadków ciężkich w leśnictwie w 1999 roku wg danych GUS:
259
Ile zdarzyło się wypadków lekkich w leśnictwie w 1999 roku wg danych GUS:
2
?Ile zdarzyło się wypadków śmiertelnych w 2000 roku:
2
Ile zdarzyło się wypadków w 2000 roku:
353
Ile zdarzyło się wypadków w leśnictwie w roku 1999 roku wg danych GUS:
453
Jak długo może trwać zmiana robocza w przypadku występowania czynników środowiska pracy szkodliwych dla operatora:
300min
Jak inaczej nazwiemy sztywne cechy sterownicze człowieka jako systemu autonomicznego (wg Mazura):
charakterem człowieka
Jak kształtuje się poziom emitowanych drgań przez pilarkę podczas jej użytkowania:
zmienia się w funkcji czasu wg krzywej zużycia
Jak powinna być ustawiona wskazówka zegara w położeniu zerowym:
poziomo
Wskazówka w pozycji roboczej powinna się znajdować:
pionowo
Jak w USA nazywa się nauka ergonomii:
inżynieria ludzka
Jaka centralna instytucja jest organem Sejmu RP zajmującym się zagadnieniem ergonomii i ochrony pracy:
Państwowa Inspekcja Pracy
Jaka czynność jest najbardziej pracochłonna:
okrzesywanie
Jaka jest dopuszczalna wartość przyspieszenia drgań mechanicznych przy współczynniku szczytu k>3:
2,8 m/s2
Jaka jest ostateczna możliwość termoregulacji organizmu podczas pracy:
parowanie (odparowywanie potu)

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.