Pytania i odpowiedzi

Baza do semestralki II - OUN

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 226 Rozwiązywany: 14138 razy
Pytanie 21
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące drogi słuchowej:
jest drogą skrzyżowaną na poziomie wypustek II neuronu
radiatio acustica przechodzi przez pars sublentiformis capsulae internae
ciało III neuronu drogi znajduje się w moście
Pytanie 22
Wskaż prawdziwe zdania dotyczące wzgórza:
lamina medullaris interna oddziela nuclei laterales i nuclei ventrales od nucleus medialis
jest unaczynione przez arteria cerebri posterior
nucleus ventralis intermedius jest odbiorcą impulsów z tractus cerebellothalamicus
Pytanie 23
Do dróg doprowadzających podwzgórza zaliczamy
pęczek suteczkowo-wzgórzowy (fasciculus mamillothalamicus)
pęczek przyśrodkowy przodomózgowia ( fasciculus medialis prosencephali)
pęczek podłużny grzbietowy (fasciculus longitudinalis dorsalis)
Pytanie 24
Oceń poprawność zdań dotyczących móżdżku
w jądrach móżdżku rozpoczynają się drogi biegnące do tworu siatkowatego, jądra czerwiennego i wzgórza
w korze móżdżku wyróżnia się warstwy: drobinową, zwojową i ziarnistą
konar górny móżdżku łączy móżdżek ze śródmózgowiem
jądro wierzchu (nucleus fastigii) leży w robaku móżdżku
uszkodzenie móżdżku prowadzi do zaburzeń równowagi i koordynacji ruchów
Pytanie 25
Droga przedsionkowo-rdzeniowa przyśrodkowa
przewodzi impulsy z narządu przedsionkowego
prowadzi w większości włókna skrzyżowane
posiada neurony początkowe w jądrach przedsionkowych: bocznym, przyśrodkowym i dolnym
Pytanie 26
Droga rdzeniowo-wzgórzowa przednia:
przewodzi czucie dotyku i ucisku
jej włókna układają się zgonie z prawem Auerbacha-Flataua
Pytanie 27
Oceń poprawność zestawień droga - drugi neuron
droga rdzeniowo-opuszkowa - jądro smukłe jądro klinowate
droga korowo-rdzeniowo przednia - komórki ruchowe rogu przedniego rdzenia kręgowego
Pytanie 28
W obrębie sznura przedniego wyróżnia się:
drogę pokrywowo-rdzeniową
drogę siatkowo-rdzeniowa przyśrodkową
drogę przedsionkowo-rdzeniową
Pytanie 29
Pasmo wzrokowe
zawiera włókna skrzyżowane z przeciwstronnej nosowej połowy siatkówki
jest częścia diencephalon ( międzymózgowia )
Pytanie 30
Który z niżej wymienionych elementów drogi wzrokowej jest częścią łuku odruchowego
tractus retinotectalis
radix optica basalis
Pytanie 31
Spośród niżej wymienionych na uszkodzenie móżdżku wskazują:
ataksja
adiadochokineza
Pytanie 32
Tętnica tylna mózgu zaopatruje
część tylna wzgórza
podwzgórze (ciała kolankowate przyśrodkowe i boczne)
klinek (cuneus)
Pytanie 33
Podstawowymi podjednostkami śródmózgowia są:
pęczęk podłużny przyśrodkowy
wstęga rdzeniowa
wstęga przyśrodkowa
Pytanie 34
Przy uszkodzeniu móżdżku:
oczopląs
mowa skandowana
adiadochokineza i dysdadochokineza
Pytanie 35
Oceń poprawność twierdzeń odnośnie torebki wewnętrznej
jej włókna wnikają do istoty białej półkul tworząc corona radiata
Pytanie 36
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących drogi trójdzielno-wzgórzowej brzusznej:
dochodzi do jądra brzusznego tylno-przyśrodkowego wzgórza
wysyła połączenia do formatio reticularis
drugi neuron zlokalizowany jest w jądrze rdzeniowym nerwu trójdzielnego
pierwszy neuron zlokalizowany jest w zwoju trójdzielnym
Pytanie 37
Oceń poprawność twierdzeń
nadwzgórze jest nieparzyste
lamina septi pellucidi jest parzysta
żyła wielka mózgu jest nieparzysta
Pytanie 38
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących n. Vagus
zawiera włókna przywspółczulne pochodzące z jądra grzbietowego n. błędnego
unerwia mięsień dźwigacz podniebienia miękkiego (m. levator veli palatini)
zawiera włókna czuciowe
Pytanie 39
Ruchowe komórki korzeniowe dla:
n. błędnego znajdują się w jądrze dwuznacznym, w tworze siatkowatym rdzenia przedłużonego
n. trójdzielnego znajdują się w jądrze ruchowym n. trójdzielnego leżącym w środkowym odcinku mostu, przyśrodkowo od jądra czuciowego górnego n. V
Pytanie 40
Oceń poprawność odpowiedzi dotyczących tractus pyramidales:
w wyniku ich uszkodzenia występują odruchy patologiczne z grupy Babińskiego
tractus pyramidales kierują ruchami dowolnymi

Powiązane tematy

#oun #semestralka