Pytania i odpowiedzi

Systemy liczbowe, czytanie i pisanie liczb

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Systemy liczbowe, czytanie i pisanie liczb Liczby naturalne Ułamki zwykłe Ułamki dziesiętne Podstawowe figury geometryczne Kąty Łamana Prostokąt i kwadrat Okrąg i koło Skala i plan
Ilość pytań: 43 Rozwiązywany: 2239 razy
Pytanie 1
Jak nazywa się nasz system liczenia i dlaczego?
Dziesiątkowy system pozycyjny, ponieważ 10 jednostek rzędu niższego daje nam 1 jednostkę rzędu bezpośrednio wyższego.
Pytanie 2
Jaka jest jedna z podstawowych zasad stosowania znaków rzymskich?
Stosowanie jak najmniejszej liczby znaków.
Pytanie 3
Połącz odpowiednie liczby arabskie ze znakami rzymskimi.
I
1
V
5
X
10
L
50
C
100
D
500
M
1000
Pytanie 4
Jakie są pierwsze 4 liczby naturalne?
0, 1, 2, 3
Pytanie 5
Z czego składa się suma?
Ze składników.
Pytanie 6
Z czego składa się różnica?
Kolejno z odjemnej i odjemnika.
Pytanie 7
Odejmowanie jakim jest działaniem w stosunku do dodawania?
Odwrotnym.
Pytanie 8
Z czego składa się iloczyn?
Z czynników.
Pytanie 9
Jak nazywa się takie działanie? (a + b) + c = a + (b + c)
Łączność.
Pytanie 10
Jak nazywa się takie działanie? a + b = b + a
Przemienność.
Pytanie 11
Jak nazywa się takie działanie? (a + b) * c = a * c + b * c
Prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania.
Pytanie 12
Jak nazywa się takie działanie? (a - b) : c = a : c - b : c
Prawo rozdzielności dzielenia względem odejmowania.
Pytanie 13
Z czego składa się iloraz?
Kolejno z dzielnej i z dzielnika.
Pytanie 14
Uszereguj prawidłową kolejność wykonywania działań.
1
Działania w nawiasach.
2
Potęgowanie i pierwiastkowanie.
3
Mnożenie i dzielenie.
4
Dodawanie i odejmowanie.
Pytanie 15
Jak nazywa się porównanie o ile większa lub o ile mniejsza jest jedna liczba od drugiej?
Porównanie różnicowe.
Pytanie 16
Jak nazywa się porównanie ile razy większa lub ile razy mniejsza jest jedna liczba od drugiej?
Porównanie ilorazowe.
Pytanie 17
Czym jest ułamek zwykły.
Iloraz dwóch liczb całkowitych.
Pytanie 18
Czym jest ułamek właściwy?
Występuje, gdy licznik jest mniejszy od mianownika.
Pytanie 19
Czym jest ułamek niewłaściwy?
Występuje, gdy licznik jest większy bądź równy mianownikowi.
Pytanie 20
Czym jest liczba mieszana?
Jest to liczba złożona z całości i ułamka właściwego.