Pytania i odpowiedzi

Systemy liczbowe, czytanie i pisanie liczb

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Systemy liczbowe, czytanie i pisanie liczb Liczby naturalne Ułamki zwykłe Ułamki dziesiętne Podstawowe figury geometryczne Kąty Łamana Prostokąt i kwadrat Okrąg i koło Skala i plan
Ilość pytań: 43 Rozwiązywany: 1802 razy
Pytanie 1
Jak nazywa się nasz system liczenia i dlaczego?
Dziesiątkowy system pozycyjny, ponieważ 10 jednostek rzędu niższego daje nam 1 jednostkę rzędu bezpośrednio wyższego.
Pytanie 2
Jaka jest jedna z podstawowych zasad stosowania znaków rzymskich?
Stosowanie jak najmniejszej liczby znaków.
Pytanie 3
Połącz odpowiednie liczby arabskie ze znakami rzymskimi.
I
1
V
5
X
10
L
50
C
100
D
500
M
1000
Pytanie 4
Jakie są pierwsze 4 liczby naturalne?
0, 1, 2, 3
Pytanie 5
Z czego składa się suma?
Ze składników.
Pytanie 6
Z czego składa się różnica?
Kolejno z odjemnej i odjemnika.
Pytanie 7
Odejmowanie jakim jest działaniem w stosunku do dodawania?
Odwrotnym.
Pytanie 8
Z czego składa się iloczyn?
Z czynników.
Pytanie 9
Jak nazywa się takie działanie? (a + b) + c = a + (b + c)
Łączność.
Pytanie 10
Jak nazywa się takie działanie? a + b = b + a
Przemienność.
Pytanie 11
Jak nazywa się takie działanie? (a + b) * c = a * c + b * c
Prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania.
Pytanie 12
Jak nazywa się takie działanie? (a - b) : c = a : c - b : c
Prawo rozdzielności dzielenia względem odejmowania.
Pytanie 13
Z czego składa się iloraz?
Kolejno z dzielnej i z dzielnika.
Pytanie 14
Uszereguj prawidłową kolejność wykonywania działań.
1
Działania w nawiasach.
2
Potęgowanie i pierwiastkowanie.
3
Mnożenie i dzielenie.
4
Dodawanie i odejmowanie.
Pytanie 15
Jak nazywa się porównanie o ile większa lub o ile mniejsza jest jedna liczba od drugiej?
Porównanie różnicowe.