Fiszki

Systemy liczbowe, czytanie i pisanie liczb

Test w formie fiszek Systemy liczbowe, czytanie i pisanie liczb Liczby naturalne Ułamki zwykłe Ułamki dziesiętne Podstawowe figury geometryczne Kąty Łamana Prostokąt i kwadrat Okrąg i koło Skala i plan
Ilość pytań: 43 Rozwiązywany: 1847 razy
Jak nazywa się nasz system liczenia i dlaczego?
Dziesiątkowy system pozycyjny, ponieważ 10 jednostek rzędu niższego daje nam 1 jednostkę rzędu bezpośrednio wyższego.
Jaka jest jedna z podstawowych zasad stosowania znaków rzymskich?
Stosowanie jak najmniejszej liczby znaków.
Połącz odpowiednie liczby arabskie ze znakami rzymskimi.
I
1
V
5
X
10
L
50
C
100
D
500
M
1000
Jakie są pierwsze 4 liczby naturalne?
0, 1, 2, 3
Z czego składa się suma?
Ze składników.
Z czego składa się różnica?
Kolejno z odjemnej i odjemnika.
Odejmowanie jakim jest działaniem w stosunku do dodawania?
Odwrotnym.
Z czego składa się iloczyn?
Z czynników.
Jak nazywa się takie działanie? (a + b) + c = a + (b + c)
Łączność.
Jak nazywa się takie działanie? a + b = b + a
Przemienność.
Jak nazywa się takie działanie? (a + b) * c = a * c + b * c
Prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania.
Jak nazywa się takie działanie? (a - b) : c = a : c - b : c
Prawo rozdzielności dzielenia względem odejmowania.
Z czego składa się iloraz?
Kolejno z dzielnej i z dzielnika.
Uszereguj prawidłową kolejność wykonywania działań.
1
Działania w nawiasach.
2
Potęgowanie i pierwiastkowanie.
3
Mnożenie i dzielenie.
4
Dodawanie i odejmowanie.
Jak nazywa się porównanie o ile większa lub o ile mniejsza jest jedna liczba od drugiej?
Porównanie różnicowe.
Jak nazywa się porównanie ile razy większa lub ile razy mniejsza jest jedna liczba od drugiej?
Porównanie ilorazowe.
Czym jest ułamek zwykły.
Iloraz dwóch liczb całkowitych.
Czym jest ułamek właściwy?
Występuje, gdy licznik jest mniejszy od mianownika.
Czym jest ułamek niewłaściwy?
Występuje, gdy licznik jest większy bądź równy mianownikowi.
Czym jest liczba mieszana?
Jest to liczba złożona z całości i ułamka właściwego.