Pytania i odpowiedzi

Systemy liczbowe, czytanie i pisanie liczb

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Systemy liczbowe, czytanie i pisanie liczb Liczby naturalne Ułamki zwykłe Ułamki dziesiętne Podstawowe figury geometryczne Kąty Łamana Prostokąt i kwadrat Okrąg i koło Skala i plan
Ilość pytań: 43 Rozwiązywany: 2360 razy
Pytanie 21
Który ułamek o tych samych mianownikach jest większy?
Ten, który ma większy licznik
Pytanie 22
Który ułamek o tych samych licznikach jest większy?
Ten, który ma większy mianownik.
Ten, który ma mniejszy mianownik.
Pytanie 23
Na czym polega dzielenie ułamka dziesiętnego przez czynnik 10, 100, 1000, 10 000 itd.?
Na przesunięciu przecinka w ułamku o taką liczbę miejsc w lewą stronę, ile jest zer w czynniku.
Pytanie 24
Czym jest punkt i jak się go oznacza?
Jest to najmniejsza figura geometryczna, oznacza się go wielką literą alfabetu.
Pytanie 25
Połącz w pary równe wartości.
1km
1 000 000 mm
1 m
10 dm
1 dm
100 mm
10 000 dm
1000 m
1000 mm
1 m
Pytanie 26
Czym jest kąt?
Kąt tworzą dwie półproste o wspólnym początku wraz z płaszczyzną przez nie ograniczoną.
Pytanie 27
Połącz w pary równe wartości.
1 stopień
60'
1'
60''
Pytanie 28
Kiedy występuje kąt zerowy?
Gdy ramiona kąta nakładają się na siebie nie zakreślając płaszczyzny wokół środka kąta.
Pytanie 29
Połącz odpowiednie kąty z ich miarami.
Kąt ostry
Ma więcej niż 0 stopni, a mniej niż 90 stopni.
Kąt rozwarty
Ma więcej niż 90 stopni, a mniej niż 180 stopni.
Kąt wklęsły
Ma więcej niż 180 stopni, a mniej niż 360 stopni.
Kąt wypukły
Jest mniejszy lub równy 180 stopni.
Pytanie 30
Czym jest łamana?
Linia, która składa się z odcinków tak, że koniec jednego jest początkiem drugiego.
Pytanie 31
Czym jest łamana zwyczajna zamknięta?
Tworzy wielokąt bez wyznaczonego przez odcinki pola.
Pytanie 32
Czym jest łamana przecinająca się zamknięta?
Tworzy wielokąt bez wnętrza o wspólnych wierzchołkach. Inaczej łamana wiązana zamknięta.
Pytanie 33
Czym jest łamana zwyczajna otwarta?
Linie złożone z odcinków, ale pierwszy i ostatni bok nie mają wspólnych punktów.
Pytanie 34
Czym jest łamana przecinająca się otwarta?
Linie złożone z odcinków i przecinające się, pierwszy i ostatni bok nie mają wspólnych punktów.
Pytanie 35
Czym jest wielokąt?
Wielokąt tworzy łamana zwyczajna zamknięta wraz z wyznaczonym przez nie wnętrzem.
Pytanie 36
Czym jest wielokąt foremny?
Ma wszystkie boki tej samej długości i wszystkie kąty tej samej miary.
Pytanie 37
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Kwadrat zawsze jest prostokątem.
Pytanie 38
Czym jest okrąg?
Jest to zbiór wszystkich punktów płaszczyzny oddalonych od siebie od środka okręgu.
Pytanie 39
Czym jest cięciwa okręgu?
Odcinek łączący dwa różne punkty należące do tego okręgu.
Pytanie 40
Czym jest koło?
Okrąg wraz z wyznaczonym przez niego wnętrzem.
Pytanie 41
Kiedy okręgi są zewnętrznie styczne?
Gdy mają ze sobą dokładnie jeden punkt wspólny.
Pytanie 42
Kiedy okręgi są współśrodkowe?
Gdy mają wspólny środek.
Pytanie 43
Czym jest skala?
Jest to iloraz dwóch liczb, który mówi nam, ile razy zmniejszyliśmy lub zwiększyliśmy rzeczywiste rozmiary danego przedmiotu.