Pytania i odpowiedzi

Maszyny elektryczne 3

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test 3
Ilość pytań: 39 Rozwiązywany: 2773 razy
Pytanie 1
Jaka jest sprawność transformatorów energetycznych?
powyżej 95%
Pytanie 2
Prędkość obrotowa maszyny synchronicznej zależy od?
Liczby par biegunów i częstotliwości sieci
Pytanie 3
Jeżeli w obwodzie z rdzeniem ferromagnetycznym przy natężeniu pola 100 A/m indukcja wyniosła 1,2 T to ile wyniesie przy 500 A/m ?
około 6T
Pytanie 4
Wyższe harmoniczne wirującego pola magnetycznego w maszynie asynchronicznej wirują?
W przeciwnym kierunku
Pytanie 5
Składowa bierna prądu biegu jałowego transformatora jest związana z?
Strumieniem głównym
Pytanie 6
Prądnica synchroniczna może być?
Reluktancyjna lub z regulatorem napięcia
Pytanie 7
Co to jest podziałka biegunowa?
Obwód twornika podzielony na liczbę biegunów
Pytanie 8
Prędkość wirowania pola magnetycznego od przepływu stojana w maszynie asynchronicznej zależy od?
Częstotliwości napięcia zasilającego i liczby par biegunów
Pytanie 9
Elementy R1/2 i X1/2 schematu zastępczego transformatora są?
Liniowe, niezależne od napięcia zasilającego
Pytanie 10
Częstotliwość SEM wzbudzanej w tworniku maszyny synchronicznej zależy od?
Prędkości kątowej i liczby biegunów magneśnicy
Pytanie 11
Indukcja reakcji twornika w strefie biegunów głównych?
Zwiększa indukcję wzbudzenia
Pytanie 12
Współczynniki ks, kg = 1 określają uzwojenie?
Symetryczne 3-fazowe
Pytanie 13
Impedancja zwarciowa transformatora w stosunku do impedancji przy biegu jałowym?
Zz ~ 0,5Z0
Pytanie 14
Poprzeczna reakcja twornika w maszynie synchronicznej jest źródłem?
Momentu na wale
Pytanie 15
Moment elekromagnetyczny maszyny asynchronicznej może być
Napędowym lub oporowym zależnie od charakteru pracy
Pytanie 16
Zmiana napięcia w transformatorze przy obciążeniu znamionowym i cos fi = 0,8:
Jest znacznie mniejsza od napięcia zwarcia
Pytanie 17
W maszynie synchronicznej jawnobiegunowej stosunek Xd / X q jest
Zależny od szczeliny powietrznej
Pytanie 18
Przepływ uzwojenia komutacyjnego jest proporcjonalny do
Prądu twornika
Pytanie 19
Maszyna asynchroniczna o p=3 włączona do sieci krajowej pracuje jako prądnica przy prędkości obrotowej?
nn = 1050 obr/min
Pytanie 20
Rdzeń transformatora 3-fazowego energetycznego składa się z?
Blach transformatorowych, anizotropowych o grubości 0,35mm

Powiązane tematy

#elektrotechnika