Fiszki

Maszyny elektryczne 3

Test w formie fiszek Test 3
Ilość pytań: 39 Rozwiązywany: 2799 razy
Jaka jest sprawność transformatorów energetycznych?
powyzej 70%
98%
około 80%
powyżej 95%
powyżej 95%
Prędkość obrotowa maszyny synchronicznej zależy od?
Liczby par biegunów i częstotliwości sieci
Kształtu wirnika i żądanego napięcia
Napięcia zasilania i obciążenia
Sposobu połączenia uzwojenia stojana
Liczby par biegunów i częstotliwości sieci
Jeżeli w obwodzie z rdzeniem ferromagnetycznym przy natężeniu pola 100 A/m indukcja wyniosła 1,2 T to ile wyniesie przy 500 A/m ?
około 6T
5-6T
poniżej 2T
powyzej 6T
około 6T
Wyższe harmoniczne wirującego pola magnetycznego w maszynie asynchronicznej wirują?
Z predkością większą od podstawowej
W przeciwnym kierunku
Z prędkością mniejszą od podstawowej
Synchronicznie z podstawową 80%
W przeciwnym kierunku
Składowa bierna prądu biegu jałowego transformatora jest związana z?
Strumieniem rozproszenia uzwojenia pierwotnego
Stratami na magnesowanie rdzenia
Strumieniem głównym
Stratami w rdzeniu i w uzwojeniu
Strumieniem głównym
Prądnica synchroniczna może być?
Samowzbudna lub reluktancyjna
Reluktancyjna lub z regulatorem napięcia
Obcowzbudna lub z regulatorem napięcia
Samo lub obcowzbudna
Reluktancyjna lub z regulatorem napięcia
Co to jest podziałka biegunowa?
Podziałka metryczna naniesiona na bieguny
Obwód twornika podzielony na liczbę biegunów
Liczba żłobków na parę biegunów
Liczba biegunów na obwodzie maszyny
Obwód twornika podzielony na liczbę biegunów
Prędkość wirowania pola magnetycznego od przepływu stojana w maszynie asynchronicznej zależy od?
Napięcia zasilającego i liczby par biegunów
Sposobu wykonania uzwojenia
Obciążenia wału maszyny
Częstotliwości napięcia zasilającego i liczby par biegunów
Częstotliwości napięcia zasilającego i liczby par biegunów
Elementy R1/2 i X1/2 schematu zastępczego transformatora są?
Nieliniowe zależne od strumienia rozproszenia
Nieliniowe, zależne od napięcia zasilającego i parametrów uzwojenia
Liniowe, niezależne od napięcia zasilającego
Liniowe, zależne od parametrów rdzenia
Liniowe, niezależne od napięcia zasilającego
Częstotliwość SEM wzbudzanej w tworniku maszyny synchronicznej zależy od?
Prędkości kątowej magneśnicy
Częstotliwości prądu wzbudzenia
Momentu napędowego i sposobu wykonania uzwojenia
Prędkości kątowej i liczby biegunów magneśnicy
Prędkości kątowej i liczby biegunów magneśnicy
Indukcja reakcji twornika w strefie biegunów głównych?
Zmienia rozkład indukcji i zmniejsza średnią
Przesuwa strefę neutralną
Zwiększa indukcję wzbudzenia
Zmniejsza indukcję wzbudzenia
Zwiększa indukcję wzbudzenia
Współczynniki ks, kg = 1 określają uzwojenie?
Grupowe
Symetryczne 3-fazowe
Średnicowe, faliste
Pętlicowe
Symetryczne 3-fazowe
Impedancja zwarciowa transformatora w stosunku do impedancji przy biegu jałowym?
Zz ~ 50Z0
Zz ~ 0,01Z0
Zz ~ 0,002Z0
Zz ~ 0,5Z0
Zz ~ 0,5Z0
Poprzeczna reakcja twornika w maszynie synchronicznej jest źródłem?
Momentu na wale
Zmiany SEM uzwojenia
Sił naciągu magnetycznego
Asymetrii SEM fazowych
Momentu na wale
Moment elekromagnetyczny maszyny asynchronicznej może być
Tylko napędowym
Tylko oporowym
Napędowym lub oporowym zależnie od kierunku prędkości kątowej wału
Napędowym lub oporowym zależnie od charakteru pracy
Napędowym lub oporowym zależnie od charakteru pracy
Zmiana napięcia w transformatorze przy obciążeniu znamionowym i cos fi = 0,8:
Jest większa od napięcia zwarcia
Jest równa napięciu zwarcia
Jest znacznie mniejsza od napięcia zwarcia
Jest równa napięciu szczątkowemu
Jest znacznie mniejsza od napięcia zwarcia
W maszynie synchronicznej jawnobiegunowej stosunek Xd / X q jest
Zbliżony do 5
Zależny od szczeliny powietrznej
Zależny od obciążenia
Zbliżony do 1
Zależny od szczeliny powietrznej
Przepływ uzwojenia komutacyjnego jest proporcjonalny do
Prądu twornika
SEM twornika
Prądu wzbudzenia
Strumienia wzbudzenia
Prądu twornika
Maszyna asynchroniczna o p=3 włączona do sieci krajowej pracuje jako prądnica przy prędkości obrotowej?
nn = 850 obr/min
nn = 950 obr/min
nn = 1450 obr/min
nn = 1050 obr/min
nn = 1050 obr/min
Rdzeń transformatora 3-fazowego energetycznego składa się z?
Blach transformatorowych, anizotropowych o grubości 0,35mm
Blach elektrotechnicznych, anizotropowych o grubości 1,5mm
Blach elektrotechnicznych, izotropowych o grubości 1,5mm
Blach elektrotechnicznych, izotropowych o grubości 0,35mm
Blach transformatorowych, anizotropowych o grubości 0,35mm

Powiązane tematy

#elektrotechnika

Inne tryby