Strona 1

Maszyny elektryczne 3

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
Jaka jest sprawność transformatorów energetycznych?
98%
powyzej 70%
powyżej 95%
około 80%
Pytanie 2
Prędkość obrotowa maszyny synchronicznej zależy od?
Napięcia zasilania i obciążenia
Sposobu połączenia uzwojenia stojana
Kształtu wirnika i żądanego napięcia
Liczby par biegunów i częstotliwości sieci
Pytanie 3
Jeżeli w obwodzie z rdzeniem ferromagnetycznym przy natężeniu pola 100 A/m indukcja wyniosła 1,2 T to ile wyniesie przy 500 A/m ?
około 6T
poniżej 2T
powyzej 6T
5-6T
Pytanie 4
Wyższe harmoniczne wirującego pola magnetycznego w maszynie asynchronicznej wirują?
Z predkością większą od podstawowej
Z prędkością mniejszą od podstawowej
W przeciwnym kierunku
Synchronicznie z podstawową 80%
Pytanie 5
Składowa bierna prądu biegu jałowego transformatora jest związana z?
Strumieniem rozproszenia uzwojenia pierwotnego
Stratami na magnesowanie rdzenia
Strumieniem głównym
Stratami w rdzeniu i w uzwojeniu
Pytanie 6
Prądnica synchroniczna może być?
Reluktancyjna lub z regulatorem napięcia
Samowzbudna lub reluktancyjna
Samo lub obcowzbudna
Obcowzbudna lub z regulatorem napięcia
Pytanie 7
Co to jest podziałka biegunowa?
Podziałka metryczna naniesiona na bieguny
Liczba żłobków na parę biegunów
Obwód twornika podzielony na liczbę biegunów
Liczba biegunów na obwodzie maszyny
Pytanie 8
Prędkość wirowania pola magnetycznego od przepływu stojana w maszynie asynchronicznej zależy od?
Częstotliwości napięcia zasilającego i liczby par biegunów
Obciążenia wału maszyny
Sposobu wykonania uzwojenia
Napięcia zasilającego i liczby par biegunów

Powiązane tematy

#elektrotechnika