Pytania i odpowiedzi

Maszyny elektryczne 3

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test 3
Ilość pytań: 39 Rozwiązywany: 2797 razy
Pytanie 21
W maszynie synchronicznej typu jawnobiegunowego graniczny kąt mocy wynosi?
mniej od 90 stopni
Pytanie 22
Jaką zależność nazywamy charakterystyką biegu jałowego prądnicy bocznikowej?
E = f (I w) przy (n = const.)
Pytanie 23
Moc pola wirującego w silniku asynchronicznym to?
Moc czynna przekazywana ze stojana do wirnika
Pytanie 24
Przekładnia napięciowa w transformatorze 3-fazowym to?
Stosunek pierwotnego napięcia przewodowego do wtórnego
Pytanie 25
Prąd zwarcia prądnicy synchronicznej?
Zależy od prędkości kątowej gdy zbliża się ona do zera
Pytanie 26
Jaki jest stosunek prądu wzbudzenia do prądu twornika w prądnicy szeregowej
około 1.0
Pytanie 27
Moment maksymalny w maszynie asynchronicznej 3-fazowej wyraża się wzorem
1. Mmax = 3U1^2/ 2(omega)s-Xz
Pytanie 28
Strumień 3 harmonicznej w transformatorze 3-fazowym powstaje na skutek?
Braku 3 harmonicznej w prądzie magnesującym
Pytanie 29
Maszyna synchroniczna połączona z siecią sztywną wypada z synchronizmu przy mocy czynnej?
Zależnej od prądu wzbudzenia
Pytanie 30
Jak przebiega charakterystyka mechaniczna n = f (M) (U, Iw = const.) w silniku bocznikowym?
Liniowo maleje
Pytanie 31
Wzrost częstotliwości napięcia zasilającego silnik asynchroniczny powoduje?
Proporcjonalny wzrost prędkości obrotowej
Pytanie 32
Przy połączeniu transformatorów 3-fazowych do pracy równoległej równość mocy zapewnia?
Rozkład obciążenia proporcjonalny do mocy
Pytanie 33
Aby przeprowadzić synchronizację należy bezwzględnie zapewnić
Taką samą kolejność faz napięcia
Pytanie 34
Od czego zależy prędkość obrotowa wału silnika pr. stałego?
2. n = (U – It Rt) / CE 
Pytanie 35
Wpływ zmiany napięcia zasilającego silnik asynchroniczny na prędkość obrotową można zwiększyć?
2. W silniku pierścieniowym
Pytanie 36
Zaletą autotransformatorów jest
4. Większa sprawność
Pytanie 37
Kompensator synchroniczny to
Silnik synchroniczny biegnący jałowo
Pytanie 38
Silnik komutatorowy uniwersalny wykonuje się najczęściej jako
Szeregowy
Pytanie 39
Przełącznik gwiazda-trójkąt można zastosować do rozruchu
Silnika asynchronicznego zbudowanego do pracy przy połączeniu w trójkąt

Powiązane tematy

#elektrotechnika