Pytania i odpowiedzi

Anatomia JP Brzuch i Miednica + OUN

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 79 Rozwiązywany: 3458 razy
Pytanie 21
Określ prawdziwość twierdzeń dotyczących aorty abdominalis:
aa. renalis odchodzą powyżej a.testicularis/a.ovarica
a. mesenterica inferior unaczynia jelito tylne
truncus celiacus unaczynia jelito przednie
Pytanie 22
Zaznacz zdanie prawdziwe:
Kanał szyjki macicy ejst kształtu spłaszczonej szczeliny
kanał szyjki macicy jest wrzecionowaty
szyjka macicy tworzy z osią pochwy kąt otwarty ku przodowi
szyjka macicy tworzy z trzonem macicy kąt otwarty ku przodowi
Pytanie 23
Plexus hypogastricus inferior oddaje:
plexus vesicalis
plexus prostaticus
plexus uretrovaginalis
plexus rectalis
Pytanie 24
Prawda o intestinum crassum
flexura coli sinistra sąsiaduje z lien
colon transversum jest unaczynione przez a. mesenterica superior et inferior
colon sigomoideum sięga do kręgu SIII
Pytanie 25
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących canalis inguinalis:
crus mediale jest przytwierdzona do symphysis pubica
crus laterale jest przytwierdzona do tuberculum pubicum
leży w rozcięgnie m. obliquus externus abdominis
Pytanie 26
Oceń poprawność zdań dotyczących vena porta hepatis:
rozpoczyna się na wys. L2
powstaje za pancreas
Pytanie 27
Oceń poprawność zdań dot.mieśni brzucha:
m.obliqus internus abdominis z jednej strony i m.obliqus externus abdominis z przeciwnej działają antagonistycznie
m.obliqus externus abdominis, jednostronnie,zgina tułów w tą samą stronę
Pytanie 28
Oceń poprawność twierdzeń na temat przepuklin:
hernia femoralis występuje najcześciej u kobiet
canalis femoralis u osób zdrowych nie występuje
Pytanie 29
Unerwienie krocza:
n pudendus
n ilioinguinalis
n genitofemralis
n anococygeum
n cutaneus femoris posterior
Pytanie 30
Przechodzenie przez przepone:
vena cava inferior - Th 8
vena cava inferior - central tendon
Pytanie 31
A. cremasterica odchodzi od:
a. epigastrica inferior
Pytanie 32
Dopływy vena cava inferior:
vena testicularis dextra
venae lumbales sin.
Pytanie 33
Gałęzie a. pudenda interna:
a. dorsalis clitoridis
a. bulbi vestibuli
a. labialis posterior
a. profunda clitoridis
Pytanie 34
Oceń poprawność twierdzeń dot unerwienia ścian brzucha:
skórę okolicy pępka unerwia nervus intercostalis Th10
Pytanie 35
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących układu chłonnego jamy brzusznej:
naczynia chłonne wychodzące z nodi lymphatici coeliaci tworzą trunci lymphatici intestinales
z okrężnicy wstępującej i poprzecznej chłonka odpływa do nodi lymphatici mesenterici
z dna żołądka chłonka odpływa do nodi lymphatici pancreaticosplenales
naczynia chłonne wychodzące z nodi lymphatici lumbales tworzą trunci lymphatici lumbales dexter et sinister
Pytanie 36
Określ poprawność twierdzeń na temat moczowodu:
moczowód jest unerwiony przez układ sympatyczny i parasympatyczny
Pytanie 37
Oceń poprawność twierdzen na temat pancreas
cauda pancreatis leży między blaszkami lig.lienorenale
Arteria pancreatica dorsalis jest gałęzią arteria pancreatica in ferior
Pytanie 38
Powierzchnia przednia nerki lewej bezposrednio przylega do:
pancreas
stomach
jejunum
intestinum tenue
Pytanie 39
Objawy uszkodzenia conus medullare spinalis:
porażenie pęcherza moczowego
brak zaburzeń ruchowych kończyn dolnych
utrata czucia okolicy narządów płciowych i odbytu
Pytanie 40
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących subthalamus:
włókna odprowadzające warstwy niepewnej w większości podążają do mesencephalon
zona incerta otrzymuje głównie połączenia korowe z lobus parietalis

Powiązane tematy

#anatomia #oun #brzuch #miednica