Pytania i odpowiedzi

fizyka II

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. pwr 2015/2016
Ilość pytań: 64 Rozwiązywany: 4862 razy
Pytanie 21
Pytanie 22
Pytanie 23
Pytanie 24
Pytanie 25
Pytanie 26
Pytanie 27
Pytanie 28
Pytanie 29
Mierniki włączone w obwodzie wskazują, że pobierana jest moc 550W przy napięciu 220V i I= 5A. Przesunięcie fazowe jest równe
60stopni
Pytanie 30
Najkrótsze lustro, w którym możesz się zobaczyć w całości musi mieć
połowę twojej wysokości
Pytanie 31
Pytanie 32
Najszybciej dźwięk porusza się w
stali
Pytanie 33
Z przewodnika o długości L wykonano pętle w kształcie okręgu i przepuszczono przez nią prąd o natężeniu I. Moment magnetyczny tego obwodu wynosi:
I * L²/4pi
Pytanie 34
Jeżeli zmiana stężenia prądu o 4 A w czasie 0,5 s indukuje w obwodzie SEM 16 V, to współczynnik samoindukcji obwodu wynosi
2H
Pytanie 35
Prędkość dźwięku w powietrzu zależy od:
temperatury
Pytanie 36
Jeżeli prąd płynący w przewodniku prostoliniowym wytwarza w odległości 3cm od przewodnika pole magnetyczne o wartości natężenia 81 A/m, to w odległości 9cm wartość natężenia wynosi:
27A/m
Pytanie 37
Energia pola magnetycznego zmagazynowana w cewce indukcyjnej przez którą płynie prąd o natężeniu I jest
proporcjonalna do I²
Pytanie 38
Nadprzewodzące elektromagnesy
istnieją
Pytanie 39
Do uwolnienia się elektronu z powierzchni materiału wystarczy pewna minimalna energia, która jest
zależna od materiału
Pytanie 40
Przy załamaniu światła zmianie ulega:
długość fali

Powiązane tematy

#fizyka #pwr