Strona 1

fizyka II

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
Na przewodnik długości 2 m przewodzący prąd o I=2 A pod kątem Pi/6 rad do linii pola magnetycznego o wartości wektora indukcji 1T działa siła:
6N
8N
2N
4N
Pytanie 2
Materiał na trwały magnes ma dużą:
Pytanie 3
Proton poruszający się w próżni wpadający równolegle do linii jednorodnego pola magnetycznego będzie poruszał się ruchem
jednostajnie przyśpieszonym
jednostajnie opóźnionym
jednorodnym prostoliniowym
jednorodnym po okręgu
Pytanie 4
Łatwo ocenić odległość wyrażoną w km od wyładowania atmosferycznego do grzmotu licząc liczbę sekund po między tymi zjawiskami i dzieląc przez:
2
4
3
5
Pytanie 5
Który foton ma największą energię:
czerwony
niebieski
żółty
zielony
Pytanie 6
Jeden mach jest równy:
prędkości światła w powietrzu
prędkości dźwięku w próżni
prędkości dźwięku w powietrzu
prędkości światła w próżni
Pytanie 7
Stosunek energii fotonu do jego częstotliwości to
stała pi
stała Plancka
długość fali protonu
prędkość fotonu
Pytanie 8

Powiązane tematy

#fizyka #pwr