Fiszki

fizyka II

Test w formie fiszek pwr 2015/2016
Ilość pytań: 64 Rozwiązywany: 4862 razy
Na przewodnik długości 2 m przewodzący prąd o I=2 A pod kątem Pi/6 rad do linii pola magnetycznego o wartości wektora indukcji 1T działa siła:
2N
8N
4N
6N
2N
Materiał na trwały magnes ma dużą:
koercję
Proton poruszający się w próżni wpadający równolegle do linii jednorodnego pola magnetycznego będzie poruszał się ruchem
jednorodnym po okręgu
jednostajnie opóźnionym
jednostajnie przyśpieszonym
jednorodnym prostoliniowym
jednorodnym prostoliniowym
Łatwo ocenić odległość wyrażoną w km od wyładowania atmosferycznego do grzmotu licząc liczbę sekund po między tymi zjawiskami i dzieląc przez:
3
2
5
4
3
Który foton ma największą energię:
czerwony
niebieski
zielony
żółty
niebieski
Jeden mach jest równy:
prędkości dźwięku w powietrzu
prędkości światła w powietrzu
prędkości dźwięku w próżni
prędkości światła w próżni
prędkości dźwięku w powietrzu
Stosunek energii fotonu do jego częstotliwości to
długość fali protonu
stała pi
prędkość fotonu
stała Plancka
stała Plancka
Energia fotonu zależy od jego
prędkości
amplitudy
wszystkie
częstotliwości
częstotliwości
Zdolność absorpcyjna ciała doskonale czarnego wynosi
nieskończoność
0
cośtamcoś
1
1
Na końcowym etapie rozpadu promieniotwórczego może powstać
atom
izotop
wszystko
cząstka
wszystko
Światło monochromatyczne to takie o jednakowej
częstotliwości
długości
wszystko
barwie
wszystko
Która z wielkości jest cechą światła, ale nie dźwięku?
częstotliwość
polaryzacja
długość
amplituda
polaryzacja
Polaryzator ze względu na adsorpcję przepuszcza 40% światła niespolaryzowanego. Jaka część światła przejdzie przed dwa takie polaryzatory, których kierunki przepuszczalności są równoległe?
36%
40%
30%
50%
36%
Okres połowicznego rozpadu, 160 rozpadów na sek, po 8 godzinach 10 rozpadów na sek.
8
16
2
4
2
Ksenon ma liczbę atomową 54, a krypton 36. W którym z nich fala dźwiękowa będzie rozchodzić się szybciej?
krypton
ksenon
w pbydwu tak samo
krypton
Detektory metalu na lotnisku działają dzięki prawu:
Newtona
Ohma
Coloumba
Faradaya
Faradaya

Powiązane tematy

#fizyka #pwr

Inne tryby