Pytania i odpowiedzi

fizyka II

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. pwr 2015/2016
Ilość pytań: 64 Rozwiązywany: 4836 razy
Pytanie 1
Na przewodnik długości 2 m przewodzący prąd o I=2 A pod kątem Pi/6 rad do linii pola magnetycznego o wartości wektora indukcji 1T działa siła:
2N
Pytanie 2
Materiał na trwały magnes ma dużą:
koercję
Pytanie 3
Proton poruszający się w próżni wpadający równolegle do linii jednorodnego pola magnetycznego będzie poruszał się ruchem
jednorodnym prostoliniowym
Pytanie 4
Łatwo ocenić odległość wyrażoną w km od wyładowania atmosferycznego do grzmotu licząc liczbę sekund po między tymi zjawiskami i dzieląc przez:
3
Pytanie 5
Który foton ma największą energię:
niebieski
Pytanie 6
Jeden mach jest równy:
prędkości dźwięku w powietrzu
Pytanie 7
Stosunek energii fotonu do jego częstotliwości to
stała Plancka
Pytanie 8
Pytanie 9
Pytanie 10
Pytanie 11
Energia fotonu zależy od jego
częstotliwości
Pytanie 12
Zdolność absorpcyjna ciała doskonale czarnego wynosi
1
Pytanie 13
Na końcowym etapie rozpadu promieniotwórczego może powstać
wszystko
Pytanie 14
Światło monochromatyczne to takie o jednakowej
wszystko
Pytanie 15
Która z wielkości jest cechą światła, ale nie dźwięku?
polaryzacja
Pytanie 16
Polaryzator ze względu na adsorpcję przepuszcza 40% światła niespolaryzowanego. Jaka część światła przejdzie przed dwa takie polaryzatory, których kierunki przepuszczalności są równoległe?
36%
Pytanie 17
Okres połowicznego rozpadu, 160 rozpadów na sek, po 8 godzinach 10 rozpadów na sek.
2
Pytanie 18
Ksenon ma liczbę atomową 54, a krypton 36. W którym z nich fala dźwiękowa będzie rozchodzić się szybciej?
krypton
Pytanie 19
Detektory metalu na lotnisku działają dzięki prawu:
Faradaya
Pytanie 20

Powiązane tematy

#fizyka #pwr