Pytania i odpowiedzi

Biofiz

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Egzamin z Biofizyki.
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 3052 razy
Pytanie 21
Krenoterapia to leczenie za pomocą
kuracji pitnych
Pytanie 22
człowiek pozbawiony odzieży, w warunkach przemiany podstawowej, w suchym powietrzu o temperaturze 26 C w kalorymetrze traci ciepło głównie przez:
promieniowanie
Pytanie 23
Teoria Melzacka i Walla (gate control theory) wyjaśnia mechanizm :
przewodzenia bólu
Pytanie 24
Laser służący do cięcia tkanek charakteryzuje się:
duża gęstość mocy i krótkim czasem naświetlania
Pytanie 25
Strumień konwekcji cieplnej nad ciałem człowieka wykorzystuje do przenoszenia ciepła strugę powietrza wymuszoną:
różnicą temperatury skóry i powietrza
Pytanie 26
przemianę 7-dehydrocholesterolu w cholekalcyferol wywołuje:
ultrafiolet B
Pytanie 27
W dołku środkowym plamki żółtej w oku ludzkim powstaje obraz
rzeczywisty, odwrócony i pomniejszony
Pytanie 28

Powiązane tematy

#biofizyka