Test: Badania Operacyjne - WWSI (do powtórki)

Test z informatyki z odpowiedziami. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Co najmniej jedna z nich jest prawdziwa i co najmniej jedna jest nieprawdziwa:

Ilość pytań: 8, Poziom: Studia.

REKLAMA
Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość
Może nie istnieć skończone rozwiązanie optymalne
W łańcuchu powiększanym łuki, których przepływ jest równy przepustowości, muszą być skierowany od źródła do odpływu
Zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest nieskończony i ograniczony
Jeśli bieżące rozwiązanie jest optymalne to nie można wyznaczyć łańcucha powiększalnego
Przy zerowym przepływie początkowym każde rozwiązanie optymalne jest całkowitoliczbowe
{"qId":68388, "cId":8, "tId":4531}
Optymalne rozwiązanie zadania LPM w postaci standardowej dla metody simpleks ma następującą właściwość:
Nie istnieje, jeśli zbiór rozwiązań dopuszczalnych zawiera nieskończenie wiele elementów
Zawsze istnie, jeśli zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest niepusty
Zawsze istnieje optymalne rozwiązanie wierzchołkowe lub nie istnieje żadne rozwiązanie optymalne
Jeśli jest rozwiązaniem wierzchołkowym, to zawiera tyle zmiennych niezerowych ile jest równań definiujących zbiór rozwiązań dopuszczalnych
Zawiera maksymalne wartości zmiennych decyzyjnych
{"qId":68389, "cId":8, "tId":4531}
Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość:
W łańcuchu powiększanym łuki, których przepływ jest równy przepustowości, muszą być skierowany od odpływu do źródła
Zbiór rozwiązań dopuszczalnych może być pusty
Może nie istnieć skończone rozwiązanie optymalne
Jeśli bieżące rozwiązanie nie jest optymalne to nie można wyznaczyć łańcucha powiększalnego
Każde rozwiązanie optymalne jest całkowitoliczbowe, o ile przepływ początkowy jest zerowy
{"qId":68390, "cId":8, "tId":4531}
Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość:
Każdy przepływ może rozłożyć na łańcuchy powiększalne.
Niemożliwość wyznaczenia łańcucha powiększalnego oznacza, że nie istnieje rozwiązanie optymalne
Wartość maksymalnego przepływu jest większa od przepustowości minimalnego przekroju rozdzielającego
Macierz ograniczeń zadania optymalnego może nie być całkowicie unimodularna
Jeśli przepustowości są liczbami całkowitymi, to zawsze istnieje optymalne rozwiązanie całkowitoliczbowe
{"qId":68391, "cId":8, "tId":4531}
Zagadnienie transportowe ma następującą właściwość:
Może nie istnieć rozwiązanie optymalne zadania optymalizacyjnego
W otwartym zadaniu transportowym ograniczenia wynikające z zapotrzebowań mają postać równań
Liczba zmiennych decyzyjnych jest równa sumie liczb dostawców i odbiorców pomniejszona o jeden
W przypadku, gdy popyt przekracza podaż, zastosowanie metody potencjałów wymaga wprowadzenia dodatkowego dostawcy
Metoda kąta północno-zachodniego jest jedną z metod wyznaczania rozwiązania początkowego
{"qId":68392, "cId":8, "tId":4531}
Zaznacz poprawne pary: nazwa algorytmu - typ algorytmu:
Algorytm metody odcięć - algorytm zachłanny
Algorytm wyznaczania drogi najkrótszej w sieci acyklicznej - algorytm zachłanny
Algorytm dla zadania plecakowego - algorytm programowania dynamicznego
Algorytm wyznaczania przydziału maksyminowego – algorytm rekurencyjny
Algorytm simpleks - metoda rozgałęzień i ograniczeń
{"qId":68393, "cId":8, "tId":4531}
Zagadnienie transportowe ma następującą właściwość:
Może nie istnieć całkowitoliczbowe rozwiązanie optymalne zadania optymalizacyjnego
W zamkniętym zdaniu transportowym ograniczenia wynikające z zapotrzebowań mają postać równań
Liczba zmiennych decyzyjnych jest równa iloczynowi liczb dostawców i odbiorców
W przypadku, gdy popyt nie jest równy podaży, zastosowanie metody potencjałów wymaga wprowadzenia dodatkowego dostawcy
Metoda kąta północno-zachodniego jest jedną z metod poprawiania znanego rozwiązania dopuszczalnego
{"qId":68394, "cId":8, "tId":4531}
Zaznacz poprawne pary: nazwa algorytmu - typ algorytmu:
Algorytm Prima wyznaczania drzewa ekonomicznego - algorytm zachłanny
Metoda potencjałów - programowanie dynamiczne
Metoda odcięć - algorytm zachłanny
Programowane dynamiczne - algorytm rekurencyjny
Zero-jedynkowy algorytm addytywny Balasa - metoda rozgałęzień ograniczeń
{"qId":68395, "cId":8, "tId":4531}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Co najmniej jedna z nich jest prawdziwa i co najmniej jedna jest nieprawdziwa:
Informatyka, Studia
24
#badania #operacyjne #metoda #simpleks #zagadnienia #transportowe #algorytmy #zbior #poprawnych #danych #postac #standardowa #lpm
Dyscyplina naukowa związana z teorią decyzji pozwalająca wyznaczyć metodę i rozwiązanie określonych problemów związanych z podjęciem optymalnych decyzji.
Informatyka, Studia
20
Informatyka, Studia
10
Podstawy inżynierii oprogramowania - Łabuda - WWSI
Informatyka, Studia
141
#Podstawy #inżynierii #oprogramowania
Informatyka, Wszystkie
15
#wwsi