Badania Operacyjne - WWSI (do powtórki), test z odpowiedziami

Test z informatyki z odpowiedziami. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Co najmniej jedna z nich jest prawdziwa i co najmniej jedna jest nieprawdziwa:

Test z odpowiedziami

W tym trybie możesz odpowiadać na pytania lub sprawdzać na bieżąco jaka jest prawidłowa odpowiedź. Jest to idealny tryb jeśli chcesz się zapoznać z pytaniami zawartymi w teście.