Test: Badania Operacyjne - WWSI (do powtórki)

Test z informatyki z odpowiedziami. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Co najmniej jedna z nich jest prawdziwa i co najmniej jedna jest nieprawdziwa:

Ilość pytań: 8, Poziom: Studia.

REKLAMA
Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość
Zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest nieskończony i ograniczony
Przy zerowym przepływie początkowym każde rozwiązanie optymalne jest całkowitoliczbowe
Jeśli bieżące rozwiązanie jest optymalne to nie można wyznaczyć łańcucha powiększalnego
Może nie istnieć skończone rozwiązanie optymalne
W łańcuchu powiększanym łuki, których przepływ jest równy przepustowości, muszą być skierowany od źródła do odpływu
{"qId":68388, "cId":8, "tId":4531}
Optymalne rozwiązanie zadania LPM w postaci standardowej dla metody simpleks ma następującą właściwość:
Zawiera maksymalne wartości zmiennych decyzyjnych
Nie istnieje, jeśli zbiór rozwiązań dopuszczalnych zawiera nieskończenie wiele elementów
Jeśli jest rozwiązaniem wierzchołkowym, to zawiera tyle zmiennych niezerowych ile jest równań definiujących zbiór rozwiązań dopuszczalnych
Zawsze istnieje optymalne rozwiązanie wierzchołkowe lub nie istnieje żadne rozwiązanie optymalne
Zawsze istnie, jeśli zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest niepusty
{"qId":68389, "cId":8, "tId":4531}
Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość:
Może nie istnieć skończone rozwiązanie optymalne
Zbiór rozwiązań dopuszczalnych może być pusty
Każde rozwiązanie optymalne jest całkowitoliczbowe, o ile przepływ początkowy jest zerowy
W łańcuchu powiększanym łuki, których przepływ jest równy przepustowości, muszą być skierowany od odpływu do źródła
Jeśli bieżące rozwiązanie nie jest optymalne to nie można wyznaczyć łańcucha powiększalnego
{"qId":68390, "cId":8, "tId":4531}
Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość:
Każdy przepływ może rozłożyć na łańcuchy powiększalne.
Niemożliwość wyznaczenia łańcucha powiększalnego oznacza, że nie istnieje rozwiązanie optymalne
Macierz ograniczeń zadania optymalnego może nie być całkowicie unimodularna
Wartość maksymalnego przepływu jest większa od przepustowości minimalnego przekroju rozdzielającego
Jeśli przepustowości są liczbami całkowitymi, to zawsze istnieje optymalne rozwiązanie całkowitoliczbowe
{"qId":68391, "cId":8, "tId":4531}
Zagadnienie transportowe ma następującą właściwość:
Metoda kąta północno-zachodniego jest jedną z metod wyznaczania rozwiązania początkowego
Liczba zmiennych decyzyjnych jest równa sumie liczb dostawców i odbiorców pomniejszona o jeden
Może nie istnieć rozwiązanie optymalne zadania optymalizacyjnego
W otwartym zadaniu transportowym ograniczenia wynikające z zapotrzebowań mają postać równań
W przypadku, gdy popyt przekracza podaż, zastosowanie metody potencjałów wymaga wprowadzenia dodatkowego dostawcy
{"qId":68392, "cId":8, "tId":4531}
Zaznacz poprawne pary: nazwa algorytmu - typ algorytmu:
Algorytm metody odcięć - algorytm zachłanny
Algorytm dla zadania plecakowego - algorytm programowania dynamicznego
Algorytm simpleks - metoda rozgałęzień i ograniczeń
Algorytm wyznaczania drogi najkrótszej w sieci acyklicznej - algorytm zachłanny
Algorytm wyznaczania przydziału maksyminowego – algorytm rekurencyjny
{"qId":68393, "cId":8, "tId":4531}
Zagadnienie transportowe ma następującą właściwość:
Może nie istnieć całkowitoliczbowe rozwiązanie optymalne zadania optymalizacyjnego
W zamkniętym zdaniu transportowym ograniczenia wynikające z zapotrzebowań mają postać równań
Metoda kąta północno-zachodniego jest jedną z metod poprawiania znanego rozwiązania dopuszczalnego
Liczba zmiennych decyzyjnych jest równa iloczynowi liczb dostawców i odbiorców
W przypadku, gdy popyt nie jest równy podaży, zastosowanie metody potencjałów wymaga wprowadzenia dodatkowego dostawcy
{"qId":68394, "cId":8, "tId":4531}
Zaznacz poprawne pary: nazwa algorytmu - typ algorytmu:
Programowane dynamiczne - algorytm rekurencyjny
Metoda potencjałów - programowanie dynamiczne
Metoda odcięć - algorytm zachłanny
Zero-jedynkowy algorytm addytywny Balasa - metoda rozgałęzień ograniczeń
Algorytm Prima wyznaczania drzewa ekonomicznego - algorytm zachłanny
{"qId":68395, "cId":8, "tId":4531}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Badania Operacyjne - WWSI

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Co najmniej jedna z nich jest prawdziwa i co najmniej jedna jest nieprawdziwa:
Informatyka, Studia
24
#badania #operacyjne #metoda #simpleks #zagadnienia #transportowe #algorytmy #zbior #poprawnych #danych #postac #standardowa #lpm

Badania operacyjne

Dyscyplina naukowa związana z teorią decyzji pozwalająca wyznaczyć metodę i rozwiązanie określonych problemów związanych z podjęciem optymalnych decyzji.
Informatyka, Studia
20

Badania operacyjne czesc 2

Informatyka, Studia
10

PIO Łabuda WWSI

Podstawy inżynierii oprogramowania - Łabuda - WWSI
Informatyka, Studia
141
#Podstawy #inżynierii #oprogramowania

JiPP WWSI

Informatyka, Wszystkie
15
#wwsi