Test z odpowiedziami

Atmosfera - sprawdzian

Pytanie 1
Co to jest atmosfera ?
Pytanie 2
Jaki jest procentowy rozkład składników atmosfery
Pytanie 3
Nacisk, jaki wywiera atmosfera na znajdujące się w niej obiekty to:
Pytanie 4
Ustaw w kolejności
Pytanie 5
Za ciśnienie normalne uznaje się:
Dalej
Pozostało 6 stron