Fiszki

Klasa 1, dział 3 - Atmosfera

Test w formie fiszek Test z geografii dotyczy atmosfery. Sprawdzian przygotowany w oparciu o Oblicza Geografii, poziom rozszerzony.
Ilość pytań: 31 Rozwiązywany: 64891 razy
Co to jest atmosfera ?
powłoka otaczająca Ziemie, składająca się z aerozoli
powłoka otaczająca Ziemię, składająca się ze zjonizowanych cząsteczek tlenu
powłoka otaczająca Ziemię, składająca sie z mieszaniny gazów tworzących powietrze
powłoka otaczająca Ziemię, składająca sie z mieszaniny gazów tworzących powietrze
Jaki jest procentowy rozkład składników atmosfery
Azot
78,1%
Tlen
20,9%
Argon
0,93%
Dwutlenek węgla
0,04%
Nacisk, jaki wywiera atmosfera na znajdujące się w niej obiekty to:
ciśnienie
stopień baryczny
wyż baryczny
niż baryczny
ciśnienie
Uszereguj warstwy atmosfery zaczynając od najniższej:
1
troposfera
2
stratosfera
3
mezosfera
4
termosfera
5
egzosfera
Za ciśnienie normalne uznaje się:
998,25hPa
1010,75 hPa
1013,25 hPa
1018,5 hPa
1013,25 hPa
Heliograf służy do
mierzenia wilgotoności powietrza
do mierzenia usłonecznienia
mierzenia ilości opadów
do mierzenia usłonecznienia
Barometr służy do
mierzenia ciśnienia atmosferycznego
wskazuje kierunek oraz prędkość wiatru
mierzenia wilgotoności powietrza
mierzenia ciśnienia atmosferycznego
Higrometr służy do
mierzenia wilgotoności powietrza
mierzenia ciśnienia atmosferycznego
mierzenia temperatury powietrza
mierzenia wilgotoności powietrza
Pluwiometr służy do
mierzenia opadów atmosferycznych
mierzenia ciśnienia atmosferycznego
mierzenia wilgotoności powietrza
mierzenia opadów atmosferycznych
Obszar w atmosferze na danym poziomie pomiędzy dwoma niżami i dwoma wyżami nazywamy:
wałem wysokiego ciśnienia
klinem wysokiego ciśnienia
zatoką niskiego ciśnienia
siodłem barycznym
siodłem barycznym
Siła coriolisa:
maleje wraz ze wzrostem szerokości geograficznej
rośnie wraz ze wzrostem szerokości geograficznej
rośnie wraz ze wzrostem szerokości geograficznej
Od czego zależy prędkość wiatrów?
różnicy ciśnienia atmosferycznego na danym obszarze
różnicy temperatur na danym obszarze
różnicy wilgotności na danym obszarze
różnicy ciśnienia atmosferycznego na danym obszarze
różnicy temperatur na danym obszarze
Zaznacz rodzaje promieniowania słonecznego:
skupione
rozproszone
pośrednie
bezpośrednie
bezpośrednie
Ogrzewane powietrze znajdujące się przy podłożu zwiększające swoją objętość tworzy:
prądy konwekcyjne wstępujące, obniżające ciśnienie przy podłożu
prądy konwekcyjne wstępujące, podnoszące ciśnienie przy podłożu
prądy konwekcyjne zstępujące, obniżające ciśnienie przy podłożu
prądy konwekcyjne zstępujące, podnoszące ciśnienie przy podłożu
prądy konwekcyjne wstępujące, obniżające ciśnienie przy podłożu
Chaotyczny ruch cząsteczek powietrza spowodowany najczęściej unoszeniem się i mieszaniem mas powietrza o różnej temperaturze nazywamy:
turbulencją
klinem
konwekcją
zatoką
turbulencją