Fiszki

Klasa 1, dział 3 - Atmosfera

Test w formie fiszek Test z geografii dotyczy atmosfery. Sprawdzian przygotowany w oparciu o Oblicza Geografii, poziom rozszerzony.
Ilość pytań: 31 Rozwiązywany: 120863 razy
Co to jest atmosfera ?
powłoka otaczająca Ziemie, składająca się z aerozoli
powłoka otaczająca Ziemię, składająca sie z mieszaniny gazów tworzących powietrze
powłoka otaczająca Ziemię, składająca się ze zjonizowanych cząsteczek tlenu
powłoka otaczająca Ziemię, składająca sie z mieszaniny gazów tworzących powietrze
Jaki jest procentowy rozkład składników atmosfery
Azot
Tlen
Argon
Dwutlenek węgla
78,1%
20,9%
0,93%
0,04%
Azot
78,1%
Tlen
20,9%
Argon
0,93%
Dwutlenek węgla
0,04%
Nacisk, jaki wywiera atmosfera na znajdujące się w niej obiekty to:
wyż baryczny
ciśnienie
stopień baryczny
niż baryczny
ciśnienie
Uszereguj warstwy atmosfery zaczynając od najniższej:
egzosfera
stratosfera
termosfera
mezosfera
troposfera
1
troposfera
2
stratosfera
3
mezosfera
4
termosfera
5
egzosfera
Za ciśnienie normalne uznaje się:
1013,25 hPa
998,25hPa
1018,5 hPa
1010,75 hPa
1013,25 hPa
Heliograf służy do
do mierzenia usłonecznienia
mierzenia ilości opadów
mierzenia wilgotoności powietrza
do mierzenia usłonecznienia
Barometr służy do
mierzenia ciśnienia atmosferycznego
wskazuje kierunek oraz prędkość wiatru
mierzenia wilgotoności powietrza
mierzenia ciśnienia atmosferycznego
Higrometr służy do
mierzenia ciśnienia atmosferycznego
mierzenia temperatury powietrza
mierzenia wilgotoności powietrza
mierzenia wilgotoności powietrza
Pluwiometr służy do
mierzenia opadów atmosferycznych
mierzenia ciśnienia atmosferycznego
mierzenia wilgotoności powietrza
mierzenia opadów atmosferycznych
Obszar w atmosferze na danym poziomie pomiędzy dwoma niżami i dwoma wyżami nazywamy:
siodłem barycznym
wałem wysokiego ciśnienia
klinem wysokiego ciśnienia
zatoką niskiego ciśnienia
siodłem barycznym
Siła coriolisa:
rośnie wraz ze wzrostem szerokości geograficznej
maleje wraz ze wzrostem szerokości geograficznej
rośnie wraz ze wzrostem szerokości geograficznej
Od czego zależy prędkość wiatrów?
różnicy ciśnienia atmosferycznego na danym obszarze
różnicy temperatur na danym obszarze
różnicy wilgotności na danym obszarze
różnicy ciśnienia atmosferycznego na danym obszarze
różnicy temperatur na danym obszarze
Zaznacz rodzaje promieniowania słonecznego:
pośrednie
rozproszone
bezpośrednie
skupione
bezpośrednie
Ogrzewane powietrze znajdujące się przy podłożu zwiększające swoją objętość tworzy:
prądy konwekcyjne zstępujące, podnoszące ciśnienie przy podłożu
prądy konwekcyjne wstępujące, obniżające ciśnienie przy podłożu
prądy konwekcyjne zstępujące, obniżające ciśnienie przy podłożu
prądy konwekcyjne wstępujące, podnoszące ciśnienie przy podłożu
prądy konwekcyjne wstępujące, obniżające ciśnienie przy podłożu
Chaotyczny ruch cząsteczek powietrza spowodowany najczęściej unoszeniem się i mieszaniem mas powietrza o różnej temperaturze nazywamy:
konwekcją
turbulencją
klinem
zatoką
turbulencją
Gdy wilgoć względna jest niższa niż 100% to występuje:
przesyt wilgotności
niedosyt wilgotności
medium wilgotności
niedosyt wilgotności
Większość pary wodnej zawartej w atmosferze występuje w:
dolnych warstwach stratosfery
górnych warstwach stratosfery
dolnych warstwach troposfery
górnych warstwach troposfery
dolnych warstwach troposfery
Wraz ze wzrostem temperatury powietrza ilość wody jaką może pomieścić:
rośnie
maleje
rośnie
Połącz w pary nazwę chmury z jej typem:
Cirrus
Stratus
Cumulus
Nimbostratus
Altocumulus
pierzaste
warstwowe
kłębiaste
warstwowo-deszczowe
średnie kłębiaste
Cirrus
pierzaste
Stratus
warstwowe
Cumulus
kłębiaste
Nimbostratus
warstwowo-deszczowe
Altocumulus
średnie kłębiaste
Powstaje w wyniku skraplania się pary wodnej zawartej w powietrzu przy ujemnej temperaturze:
szadź
rosa
szron
szron