Arkusz kalkulacyjny Excel, test z odpowiedziami

Test z informatyki z odpowiedziami. Test wiedzy o programie Microsoft Excel. Pytania dotyczą pojęcia arkusza, zastosowania, tabel, wykresów, funkcji i formuł - gimnazjum

Test z odpowiedziami

W tym trybie możesz odpowiadać na pytania lub sprawdzać na bieżąco jaka jest prawidłowa odpowiedź. Jest to idealny tryb jeśli chcesz się zapoznać z pytaniami zawartymi w teście.