Fiszki

Kultury tkankowe 1

Test w formie fiszek Test część 1 ze znajomości zagadnienia kultur tkankowych. Kultura tkankowa to tkanka hodowana na podłożu. Tkanki lub luźne komórki z tkanek rozwijają się poza organizmem.
Ilość pytań: 99 Rozwiązywany: 5854 razy
Która z poniżej wymienionych funkcji NIE jest funkcja stref zamykajacych (Tight
junction):
trzymanie komórek razem
scisłe połaczenie dwóch komórek, tworzace bariere nieprzepuszczalnosc dla płynów
zapobieganie swobodnemu transportowi czasteczek i jonów
utrzymywanie białek integralnych na powierzchni (np: receptorów endocytotycznych)
adhezja białek macierzy miedzykomórkowej stymulujacych proces fibrylogenezy.
adhezja białek macierzy miedzykomórkowej stymulujacych proces fibrylogenezy.
Katcheryny:
wraz z kateninami tworza tzw. strefe przylegania,
sa białkami łaczacymi kateniny ze szkieletem aktynowym,
żadna z powyższych.
przebijaja błone komórkowa tylko jednej z komórek,
wyczuwaja” jedynie komórki zawierajace inny typ katcheryny,
wraz z kateninami tworza tzw. strefe przylegania,
Wskaż błedna odpowiedz dotyczaca chromatyny.
Euchromatyna w wyniku kondensacji może przekształcic sie w chromatyne zwarta nieaktywna w skutek niedostepnosci wzorca - DNA .
Ze wzgledu na stan skupienia fibryl chromatynowych wyróżnia sie chromatyne zwarta i luzna.
Heterochromatyna jest to rodzaj chromatyny który nie ulega dekondensacji (wyjatek okres replikacji) i nie przekształca sie w chromatyne luzna.
Wszystkie obszary chromatyny biora udział w procesie transkrypcji genów.
W przeciwienstwie do heterochromatyny euchromatyna stanowi te frakcje chromatyny która ulega całkowitej dekondensacji.
Wszystkie obszary chromatyny biora udział w procesie transkrypcji genów.
Euchromatyna to:
nie jest aktywna genetycznie.
może ulegac kondensacji i jest to proces nieodwracalny,
chromatyna w formie zwartej,
jej sekwencje sa niepowtarzalne,
jej ilosc jest cecha gatunkowa i nie ulega zmianie w procesie ró#nicowania komórkowego,
jej ilosc jest cecha gatunkowa i nie ulega zmianie w procesie ró#nicowania komórkowego,
Endocytoza:
Pinocytoza jest typem egzocytozy i polega na pobieraniu małych kropli płynu zewnatrzkomórkowego do cytozolu.
Wyróżnia sie dwa typy endocytozy: pinocytoze i endocytoze z udziałem receptorów
Endocytoza z udziałem receptorów zachodzi z użyciem opłaszczonego dołka w błonie komórkowej, który od strony cytoplazmy jest pokryty białkiem – kalmodulina.
Jest to proces wydalania z komórki substancji wielkoczasteczkowych.
Endocytoza nie jest procesem odwrotnym do egzocytozy.
Wyróżnia sie dwa typy endocytozy: pinocytoze i endocytoze z udziałem receptorów
Wskaż prawidłowe zdania dotyczace endo badz egzocytozy :
Jedna z form endocytozy jest pinocytoza.
Endosom stanowi pecherzyk w którym transportowane czastki sa cały czas zwiazane z receptorami błonowymi.
W procesie endocytozy komórka pozbywa sie produktów odpadowych lub też wytworzonych przez siebie specyficznych wydzielin w wyniku zlania sie pecherzyka z wydzielina (lub wydalina) z błona komórkowa.
W rodzajach endocytozy u zwierzat można wyróżnic endocytoze zależna od klatryny oraz endocytoze zale#na od kaweoli.
W procesie egzocytozy komórka pozbywa sie produktów odpadowych lub też wytworzonych przez siebie specyficznych wydzielin w wyniku zlania sie pecherzyka z wydzielina (lub wydalina) z błona komórkowa.
Jedna z form endocytozy jest pinocytoza.
W rodzajach endocytozy u zwierzat można wyróżnic endocytoze zależna od klatryny oraz endocytoze zale#na od kaweoli.
W procesie egzocytozy komórka pozbywa sie produktów odpadowych lub też wytworzonych przez siebie specyficznych wydzielin w wyniku zlania sie pecherzyka z wydzielina (lub wydalina) z błona komórkowa.
Endocytoza zależna od klatryny nie jest :
rodzajem endocytozy receptorowej
forma pobierania zwiazków odżywczych
typowa dla komórek eukariotycznych
wysoce wydajna
żadna odp nie jest prawidłowa
wysoce niespecyficzna
wysoce niespecyficzna
Nie prawdziwa informacje na temat endocytozy przekazuje zdanie:
Wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe.
Dzieki procesom endocytozy wirusy dokonuja inwazji komórek,
Endocytoza może byc konstytutywna lub indukowana liganiem.
Endocytoza nie zachodzi w komórkach roslinnych,
W procesie endocytozy nastepuje wchłanianie substancji ze wnetrza komórki, a także sortowanie substancji i zaznaczanie ich do degradacji,
Endocytoza nie zachodzi w komórkach roslinnych,
W proces endocytozy nie sa zaanga_owane kompleksy białkowe:
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.
małe białka GTP,
które zakrzywiaja powierzchnie błony
białka adapterowe,
sa białka (motory) tj. dyneina czy GTPaza,
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.
Na czym polega różnicowanie sie komórek?
proces, dzieki któremu komórki różniace sie genotypem moga miec zupełnie inna morfologie i fizjologie
proces polegajacy na zamianie funkcji komórek miedzy soba
proces, zapewniajacy dojrzewanie komórek w różnym czasie
proces, dzieki któremu komórki majace ten sam genotyp moga miec zupełnie inna morfologie i fizjologie
żadna z powyższych
proces, dzieki któremu komórki majace ten sam genotyp moga miec zupełnie inna morfologie i fizjologie
Wybierz odpowiedz niepoprawna dotyczaca różnicowania sie komórek:
żadna z powyższych
komórki zmieniaja swój wyglad, kształt i funkcje
komórka nie nabiera własciwych sobie cech
materiał komórki w czasie różnicowania pozostaje taki sam
proces zachodzacy w każdym żywym organizmie
komórka nie nabiera własciwych sobie cech
Co to jest embriogeneza?
proces od zapłodnienia komórki jajowej z wytworzeniem zygoty, rozpoczynajacy procesy podziałów i proliferacji
proces od zapłodnienia komórki jajowej z wytworzeniem zygoty, rozpoczynajacy tylko procesy podziałów
proces proliferacji rozpoczynajacy smierc komórki
proces od zapłodnienia komórki jajowej z wytworzeniem zygoty, rozpoczynajacy tylko proliferacje
proces podziałów dajacy poczatek proliferacji
proces od zapłodnienia komórki jajowej z wytworzeniem zygoty, rozpoczynajacy procesy podziałów i proliferacji
Wybierz poprawna droge różnicowania sie komórek:
zygotablastocysta2 listki zarodkowetkanki
zygota 3 listki zarodkoweblastocystatkanki
zygota2 listki zarodkoweblastocystatkanki
zygota blastocysta3 listki zarodkowetkanki
żadna z powyższych
zygota blastocysta3 listki zarodkowetkanki
Co w pierwszej kolejnosci jest wytwarzane z zygoty:
blastulagastrulamorula
morulablastulagastrula
blastulamorulagastrula
morulagastrulamorula
gastrulamorulablastula
morulablastulagastrula
Zaznacz odpowiedz nieprawidłowa dotycza blastuli:
żadna z powyższych
jest struktura jednowartswowa
powstaje z zygoty
w wyniku podziałów i różnicowania tworzy sie z niej gastrula
jest zróżnicowana tak samo jak morula
jest zróżnicowana tak samo jak morula