Fiszki

Kultury tkankowe 1

Test w formie fiszek Test część 1 ze znajomości zagadnienia kultur tkankowych. Kultura tkankowa to tkanka hodowana na podłożu. Tkanki lub luźne komórki z tkanek rozwijają się poza organizmem.
Ilość pytań: 99 Rozwiązywany: 6002 razy
Które zdanie na temat mikrotubul jest nieprawdziwe ?
Uczestnicza w transporcie np. ukierunkowywanie przemieszczania struktur komórkowych, ziaren wydzielniczych wzdłuż mikrotubul.
Wchodza w skład wrzeciona podziałowego, a u roslin także cytokinetycznego.
Mikrotubule w obrebie blaszki jadrowej sa zbudowane z białek zwanych laminami.
Żyjaca komórka zawiera mieszanine mikrotubul i wolnych podjednostek tubuliny.
Rosnace mikrotubule wykazuja dynamiczna niestabilnosc.
Mikrotubule w obrebie blaszki jadrowej sa zbudowane z białek zwanych laminami.
Organella komórkowe poruszaja sie wzdłu_ mikrotubul:
zawsze w kierunku ich konca „-”
w obydwu kierunkach w zależnosci od motoru
nie poruszaja sie ani w kierunku „+”, ani w kierunku „-„, ponieważ konce mikrotubul sa równocenne
zawsze w kierunku ich konca „+”
organella nie stanowia mobilnej czesci komórki
w obydwu kierunkach w zależnosci od motoru
Ruch kinezyny wzdłuż mikrotubul:
odbywa sie dzieki wiazaniu ATP do jednej głowy motorycznej okreslonej jako „+”
odbywa sie dzieki wiazaniu GTP do głowy motorycznej, co na stałe zakotwicza białko w mikrotubuli
kinezyna nie należy do białek motorycznych
odbywa sie dzieki wiazaniu i hydrolizie ATP na przemian w obu głowach motorycznych jednej czasteczki kinezyny
wiazaniu do głowy motorycznej czasteczki ATP, której hydroliza stymuluje utworzenie struktury superhelikalnej motoru
odbywa sie dzieki wiazaniu i hydrolizie ATP na przemian w obu głowach motorycznych jednej czasteczki kinezyny
Wskaż zdanie nieprawdziwe :
Mikrofilamenty sa najbardziej elastycznymi strukturami budujacymi cytoszkielet.
Mikrotubule stanowia siec dróg, po których poruszaja sie białka motoryczne.
Gdy wzrost mikrotubul jest dostatecznie szybki hydroliza GTP musi zachodzic na odpowiednio wysokim poziomie.
Mikrotubule sa strukturami cylindrycznymi złożonymi z podjednostek alfa i betatubuliny
Filamenty posrednie, sa zbudowane zupełnie inaczej niż mikrofilamenty i składaja sie z kilku typów białek.
Gdy wzrost mikrotubul jest dostatecznie szybki hydroliza GTP musi zachodzic na odpowiednio wysokim poziomie.
Filamenty posrednie :
Powstaja z inicjujacego pierscienia złożonego z 13 czasteczek gamma-tubuliny.
Podjednostki filamentów posrednich sa wydłużonymi białkami włóknistymi, na którego koncu aminowym znajduje sie globularna głowa
Przypominaja swoja struktura line składajaca sie z wielu długich nici skreconych razem w celu zwiekszenia wytrzymałosci na rozciaganie.
Sa najbardziej sztywnymi i wytrzymałymi elementami cytoszkieletu.
Sa spolaryzowane
Zabezpieczaja komórki przed stresem mechaniczny.
Podjednostki filamentów posrednich sa wydłużonymi białkami włóknistymi, na którego koncu aminowym znajduje sie globularna głowa
Przypominaja swoja struktura line składajaca sie z wielu długich nici skreconych razem w celu zwiekszenia wytrzymałosci na rozciaganie.
Sa najbardziej sztywnymi i wytrzymałymi elementami cytoszkieletu.
Zabezpieczaja komórki przed stresem mechaniczny.
Które z nastepujacych odpowiedzi dotyczacych cytoszkieletu jest nieprawidłowa:
Jest zbudowanych z dwóch rodzajów filamentów białkowych: mikrotubul i filamentów aktynowych
Centrosom jest głównym osrodkiem organizujacym mikrotubule w komórkach zwierzat.
Podczas skurczu miesnia filamenty miozynowe wslizguja sie miedzy filamenty aktynowe.
Otoczka jadrowa jest podparta przez siec mikrotubul.
Mikrotubule sa wydra#onymi rurkami ze strukturalnie odmiennymi koncami.
Filamenty aktynowe sa grube i gietkie.
Tubulina jest podjednostka mikrotubul.
Jest zbudowanych z dwóch rodzajów filamentów białkowych: mikrotubul i filamentów aktynowych
Podczas skurczu miesnia filamenty miozynowe wslizguja sie miedzy filamenty aktynowe.
Otoczka jadrowa jest podparta przez siec mikrotubul.
Filamenty aktynowe sa grube i gietkie.
Wska_ nieprawidłowe stwierdzenie dotyczace polimeryzacji aktyny.
Hydroliza zwiazanego ATP do ADP w filamencie aktynowym zmniejsza siłe oddziaływan miedzy monomerami oraz stabilnosc polimeru.
Funkcja filamentów aktynowych może zostac zakłócona eksperymentalnie przez toksyny grzybów i morskich gabek.
Nagi filament jest z natury niestabilny i może ulec demontażowi z obu konców.
Filamenty aktynowe moga rosnac przez przyłaczenie monomerów aktynowych do każdego z konców, ale tempo wzrostu jest wolniejsze przy koncu pluz niż przy koncu minus.
ATP jest hydrolizowane do ADP wkrótce po przyłaczeniu przyłaczeniu monomeru aktyny do filamentu.
Filamenty aktynowe moga rosnac przez przyłaczenie monomerów aktynowych do każdego z konców, ale tempo wzrostu jest wolniejsze przy koncu pluz niż przy koncu minus.
Która z odpowiedzi dotyczacych sakromerów jest nieprawdziwa.
Filamenty miozynowe sa w każdym sakromerze położone centralnie, natomiast ciensze filamenty aktynowe rozciagaja sie do wewnatrz z każdego konca sarkomeru.
Skurcz komórki miesniowej jest spowodowany jednoczesnym skróceniem sie wszystkich sarkomerów, co jest wywołane slizganiem sie filamentów aktynowych po filamentach miozynowych, bez zmiany długosci obu typów filamentów.
Sakromery sa to łancuchy małych jednostek kurczliwych tworzace miofibryle.
Składaja sie z dwóch rodzajów filamentów: aktyny i miozyny, a długosc sakromeru wynosi 25μm
Wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe.
Składaja sie z dwóch rodzajów filamentów: aktyny i miozyny, a długosc sakromeru wynosi 25μm
Poniższe zdania charakteryzuja chromatyne. Które z nich nie sa prawdziwe?
na podstawie aktywnosci genetycznej chromatyny wyróżnia sie: heterochromatyne i euchromatyne
przyjmuje sie 4 rzedy uporzadkowania strukturalnego chromatyny: nuklid, nuklosom, solenoid, struktury wyższego rzedu,
chromatyna jest podstawowym elementem cytoszkieletu komórek eukariotycznych;
ze wzgledu na stan skupienia fibryl chromatynowych wyróżnia sie chromatyne zwarta i luzna,
przyjmuje sie 4 rzedy uporzadkowania strukturalnego chromatyny: nuklid, nuklosom, solenoid, struktury wyższego rzedu,
chromatyna jest podstawowym elementem cytoszkieletu komórek eukariotycznych;
Funkcja katenin nie jest:
rozpoznawanie sygnałów receptorów drugiej komórki,
uczestnictwo w tworzeniu stref przylegania i połaczeniu katcheryn do cytoszkieletu,
żadne z powyższych.
uczestnictwo w indukowanym przez ligand i receptor membranowy przenoszeniu sygnałów do wnetrza komórki,
udział w szlaku działania receptorów adhezji,
rozpoznawanie sygnałów receptorów drugiej komórki,
Wskaż błedna odpowiedz. Desmosom :
sprawia iż komórki tworza mocno spojone układy przestrzenne, a wymiana substancji miedzy komórkami może sie swobodnie odbywac poprzez przestwory miedzykomórkowe.
łaczy sie z filamentami posrednimi cytoszkieletu i z innymi desmosomami.
charakteryzuje sie bardzo duża wytrzymałoscia mechaniczna i łatwym przenoszeniem napreżen na sasiednie komórki.
jest to połaczenie o charakterze pasa biegnacego wokół komórki i typowo wystepuje w nabłonkach jednowarstwowych walcowatych.
pełni funkcje połaczenia mechanicznego, jest struktura lokalna zespalajaca komórki jedynie w pewnych punktach na podobienstwo zatrzasków.
jest to połaczenie o charakterze pasa biegnacego wokół komórki i typowo wystepuje w nabłonkach jednowarstwowych walcowatych.
Wskaż prawidłowa odpowiedz, odnoszaca sie do połaczen miedzykomórkowych.
Połaczenia typu „Tight junctions” sa strefami umożliwiajacymi przenikanie białek i lipidów miedzy komórkami.
Podobnie jak strefa przylegania strefa zamykajaca otacza komórke w formie ciagłego pasa.
Połaczenia barierowe, jak np. strefa zamykajaca, pozwalaja na swobodna dyfuzje substancji pomiedzy komórkami.
Desmosom jest słabym połaczeniem miedzykomórkowym zbudowanym z mikrotubul.
Katcheryna jest podstawowym białkiem budujacym złacza szczelinowe.
Podobnie jak strefa przylegania strefa zamykajaca otacza komórke w formie ciagłego pasa.
Wska_ nieprawidłowa odpowiedz dotyczaca połaczen miedzykomórkowych
złożonych.
Połaczenia komunikacyjne umożliwiaja przejscie małych czasteczek oraz sygnałów elektrycznych pomiedzy sasiadujacymi komórkami.
Połaczenia zamykajace tworza nieprzepuszczalne i szczelne zamkniecie miedzy sasiadujacymi komórkami, co zapobiega penetracji nawet małych czasteczek miedzy komórkami lub ich przesuwaniu z jednej strony warstwy nabłonka na druga.
Połaczenia zwierajace (połaczenia przylegania) łacza one komórki z komórkami sasiednimi.
Połaczenia zwierajace sa zbudowane z filamentów aktynowych i posrednich
Połaczenia przylegania sa zaangażowane oprócz interakcji komórka-komórka, także w interakcje komórka macierz.
Połaczenia zwierajace sa zbudowane z filamentów aktynowych i posrednich
Połaczenia szczelinowe (Gap junction), to:
połaczenie umożliwiajace przepływ jonów Ca2+ i H+, zwłaszcza przy wysokim steżeniu tych jonów
szczelina utworzona przez duże, monomeryczne białko koneksyny, zakotwiczone w błonach obu komórek
przestrzen miedzykomórkowa, umożliwiajaca na przepływ molekuł i jonów (czesto czasteczek sygnałowych) miedzy komórkami
połaczenie dwóch komórek za pomoca filamentów aktynowych, umożliwiajace wspólne przemieszczanie sie
stałe połaczenia dwóch komórek poprzez zlanie sie ich błon komórkowych
przestrzen miedzykomórkowa, umożliwiajaca na przepływ molekuł i jonów (czesto czasteczek sygnałowych) miedzy komórkami
Białko - koneksyny w błonach komórkowych: (-> połączenia szczelinowe)
tworzy kanał hydrofilowy dla przepływu jonów (np: elektronów), metabolitów (np.: glukozy) i czasteczek sygnałowych (np:cAMP)
to monomer nie tworzacy kanałów
zbudowane jest z 6 monomerów, których ułożenie otwiera lub zamyka otwór transportowy
tworzy hydrofobowy kanał dla przepływu czasteczek organicznych
zbudowana jest z 18 monomerów, których wzajemna orientacja nie reguluje przepływu
tworzy kanał hydrofilowy dla przepływu jonów (np: elektronów), metabolitów (np.: glukozy) i czasteczek sygnałowych (np:cAMP)
zbudowane jest z 6 monomerów, których ułożenie otwiera lub zamyka otwór transportowy