Fiszki

Kultury tkankowe 1

Test w formie fiszek Test część 1 ze znajomości zagadnienia kultur tkankowych. Kultura tkankowa to tkanka hodowana na podłożu. Tkanki lub luźne komórki z tkanek rozwijają się poza organizmem.
Ilość pytań: 99 Rozwiązywany: 5807 razy
Które zdanie na temat mikrotubul jest nieprawdziwe ?
Żyjaca komórka zawiera mieszanine mikrotubul i wolnych podjednostek tubuliny.
Rosnace mikrotubule wykazuja dynamiczna niestabilnosc.
Uczestnicza w transporcie np. ukierunkowywanie przemieszczania struktur komórkowych, ziaren wydzielniczych wzdłuż mikrotubul.
Wchodza w skład wrzeciona podziałowego, a u roslin także cytokinetycznego.
Mikrotubule w obrebie blaszki jadrowej sa zbudowane z białek zwanych laminami.
Mikrotubule w obrebie blaszki jadrowej sa zbudowane z białek zwanych laminami.
Organella komórkowe poruszaja sie wzdłu_ mikrotubul:
organella nie stanowia mobilnej czesci komórki
w obydwu kierunkach w zależnosci od motoru
zawsze w kierunku ich konca „-”
zawsze w kierunku ich konca „+”
nie poruszaja sie ani w kierunku „+”, ani w kierunku „-„, ponieważ konce mikrotubul sa równocenne
w obydwu kierunkach w zależnosci od motoru
Ruch kinezyny wzdłuż mikrotubul:
odbywa sie dzieki wiazaniu GTP do głowy motorycznej, co na stałe zakotwicza białko w mikrotubuli
odbywa sie dzieki wiazaniu i hydrolizie ATP na przemian w obu głowach motorycznych jednej czasteczki kinezyny
wiazaniu do głowy motorycznej czasteczki ATP, której hydroliza stymuluje utworzenie struktury superhelikalnej motoru
kinezyna nie należy do białek motorycznych
odbywa sie dzieki wiazaniu ATP do jednej głowy motorycznej okreslonej jako „+”
odbywa sie dzieki wiazaniu i hydrolizie ATP na przemian w obu głowach motorycznych jednej czasteczki kinezyny
Wskaż zdanie nieprawdziwe :
Filamenty posrednie, sa zbudowane zupełnie inaczej niż mikrofilamenty i składaja sie z kilku typów białek.
Mikrotubule sa strukturami cylindrycznymi złożonymi z podjednostek alfa i betatubuliny
Mikrotubule stanowia siec dróg, po których poruszaja sie białka motoryczne.
Mikrofilamenty sa najbardziej elastycznymi strukturami budujacymi cytoszkielet.
Gdy wzrost mikrotubul jest dostatecznie szybki hydroliza GTP musi zachodzic na odpowiednio wysokim poziomie.
Gdy wzrost mikrotubul jest dostatecznie szybki hydroliza GTP musi zachodzic na odpowiednio wysokim poziomie.
Filamenty posrednie :
Podjednostki filamentów posrednich sa wydłużonymi białkami włóknistymi, na którego koncu aminowym znajduje sie globularna głowa
Zabezpieczaja komórki przed stresem mechaniczny.
Sa spolaryzowane
Powstaja z inicjujacego pierscienia złożonego z 13 czasteczek gamma-tubuliny.
Sa najbardziej sztywnymi i wytrzymałymi elementami cytoszkieletu.
Przypominaja swoja struktura line składajaca sie z wielu długich nici skreconych razem w celu zwiekszenia wytrzymałosci na rozciaganie.
Podjednostki filamentów posrednich sa wydłużonymi białkami włóknistymi, na którego koncu aminowym znajduje sie globularna głowa
Zabezpieczaja komórki przed stresem mechaniczny.
Sa najbardziej sztywnymi i wytrzymałymi elementami cytoszkieletu.
Przypominaja swoja struktura line składajaca sie z wielu długich nici skreconych razem w celu zwiekszenia wytrzymałosci na rozciaganie.
Które z nastepujacych odpowiedzi dotyczacych cytoszkieletu jest nieprawidłowa:
Otoczka jadrowa jest podparta przez siec mikrotubul.
Filamenty aktynowe sa grube i gietkie.
Podczas skurczu miesnia filamenty miozynowe wslizguja sie miedzy filamenty aktynowe.
Tubulina jest podjednostka mikrotubul.
Jest zbudowanych z dwóch rodzajów filamentów białkowych: mikrotubul i filamentów aktynowych
Centrosom jest głównym osrodkiem organizujacym mikrotubule w komórkach zwierzat.
Mikrotubule sa wydra#onymi rurkami ze strukturalnie odmiennymi koncami.
Otoczka jadrowa jest podparta przez siec mikrotubul.
Filamenty aktynowe sa grube i gietkie.
Podczas skurczu miesnia filamenty miozynowe wslizguja sie miedzy filamenty aktynowe.
Jest zbudowanych z dwóch rodzajów filamentów białkowych: mikrotubul i filamentów aktynowych
Wska_ nieprawidłowe stwierdzenie dotyczace polimeryzacji aktyny.
Filamenty aktynowe moga rosnac przez przyłaczenie monomerów aktynowych do każdego z konców, ale tempo wzrostu jest wolniejsze przy koncu pluz niż przy koncu minus.
ATP jest hydrolizowane do ADP wkrótce po przyłaczeniu przyłaczeniu monomeru aktyny do filamentu.
Funkcja filamentów aktynowych może zostac zakłócona eksperymentalnie przez toksyny grzybów i morskich gabek.
Nagi filament jest z natury niestabilny i może ulec demontażowi z obu konców.
Hydroliza zwiazanego ATP do ADP w filamencie aktynowym zmniejsza siłe oddziaływan miedzy monomerami oraz stabilnosc polimeru.
Filamenty aktynowe moga rosnac przez przyłaczenie monomerów aktynowych do każdego z konców, ale tempo wzrostu jest wolniejsze przy koncu pluz niż przy koncu minus.
Która z odpowiedzi dotyczacych sakromerów jest nieprawdziwa.
Filamenty miozynowe sa w każdym sakromerze położone centralnie, natomiast ciensze filamenty aktynowe rozciagaja sie do wewnatrz z każdego konca sarkomeru.
Sakromery sa to łancuchy małych jednostek kurczliwych tworzace miofibryle.
Skurcz komórki miesniowej jest spowodowany jednoczesnym skróceniem sie wszystkich sarkomerów, co jest wywołane slizganiem sie filamentów aktynowych po filamentach miozynowych, bez zmiany długosci obu typów filamentów.
Składaja sie z dwóch rodzajów filamentów: aktyny i miozyny, a długosc sakromeru wynosi 25μm
Wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe.
Składaja sie z dwóch rodzajów filamentów: aktyny i miozyny, a długosc sakromeru wynosi 25μm
Poniższe zdania charakteryzuja chromatyne. Które z nich nie sa prawdziwe?
ze wzgledu na stan skupienia fibryl chromatynowych wyróżnia sie chromatyne zwarta i luzna,
chromatyna jest podstawowym elementem cytoszkieletu komórek eukariotycznych;
przyjmuje sie 4 rzedy uporzadkowania strukturalnego chromatyny: nuklid, nuklosom, solenoid, struktury wyższego rzedu,
na podstawie aktywnosci genetycznej chromatyny wyróżnia sie: heterochromatyne i euchromatyne
chromatyna jest podstawowym elementem cytoszkieletu komórek eukariotycznych;
przyjmuje sie 4 rzedy uporzadkowania strukturalnego chromatyny: nuklid, nuklosom, solenoid, struktury wyższego rzedu,
Funkcja katenin nie jest:
żadne z powyższych.
uczestnictwo w indukowanym przez ligand i receptor membranowy przenoszeniu sygnałów do wnetrza komórki,
uczestnictwo w tworzeniu stref przylegania i połaczeniu katcheryn do cytoszkieletu,
udział w szlaku działania receptorów adhezji,
rozpoznawanie sygnałów receptorów drugiej komórki,
rozpoznawanie sygnałów receptorów drugiej komórki,
Wskaż błedna odpowiedz. Desmosom :
charakteryzuje sie bardzo duża wytrzymałoscia mechaniczna i łatwym przenoszeniem napreżen na sasiednie komórki.
pełni funkcje połaczenia mechanicznego, jest struktura lokalna zespalajaca komórki jedynie w pewnych punktach na podobienstwo zatrzasków.
jest to połaczenie o charakterze pasa biegnacego wokół komórki i typowo wystepuje w nabłonkach jednowarstwowych walcowatych.
sprawia iż komórki tworza mocno spojone układy przestrzenne, a wymiana substancji miedzy komórkami może sie swobodnie odbywac poprzez przestwory miedzykomórkowe.
łaczy sie z filamentami posrednimi cytoszkieletu i z innymi desmosomami.
jest to połaczenie o charakterze pasa biegnacego wokół komórki i typowo wystepuje w nabłonkach jednowarstwowych walcowatych.
Wskaż prawidłowa odpowiedz, odnoszaca sie do połaczen miedzykomórkowych.
Połaczenia typu „Tight junctions” sa strefami umożliwiajacymi przenikanie białek i lipidów miedzy komórkami.
Podobnie jak strefa przylegania strefa zamykajaca otacza komórke w formie ciagłego pasa.
Desmosom jest słabym połaczeniem miedzykomórkowym zbudowanym z mikrotubul.
Katcheryna jest podstawowym białkiem budujacym złacza szczelinowe.
Połaczenia barierowe, jak np. strefa zamykajaca, pozwalaja na swobodna dyfuzje substancji pomiedzy komórkami.
Podobnie jak strefa przylegania strefa zamykajaca otacza komórke w formie ciagłego pasa.
Wska_ nieprawidłowa odpowiedz dotyczaca połaczen miedzykomórkowych
złożonych.
Połaczenia zamykajace tworza nieprzepuszczalne i szczelne zamkniecie miedzy sasiadujacymi komórkami, co zapobiega penetracji nawet małych czasteczek miedzy komórkami lub ich przesuwaniu z jednej strony warstwy nabłonka na druga.
Połaczenia komunikacyjne umożliwiaja przejscie małych czasteczek oraz sygnałów elektrycznych pomiedzy sasiadujacymi komórkami.
Połaczenia przylegania sa zaangażowane oprócz interakcji komórka-komórka, także w interakcje komórka macierz.
Połaczenia zwierajace sa zbudowane z filamentów aktynowych i posrednich
Połaczenia zwierajace (połaczenia przylegania) łacza one komórki z komórkami sasiednimi.
Połaczenia zwierajace sa zbudowane z filamentów aktynowych i posrednich
Połaczenia szczelinowe (Gap junction), to:
połaczenie umożliwiajace przepływ jonów Ca2+ i H+, zwłaszcza przy wysokim steżeniu tych jonów
przestrzen miedzykomórkowa, umożliwiajaca na przepływ molekuł i jonów (czesto czasteczek sygnałowych) miedzy komórkami
połaczenie dwóch komórek za pomoca filamentów aktynowych, umożliwiajace wspólne przemieszczanie sie
szczelina utworzona przez duże, monomeryczne białko koneksyny, zakotwiczone w błonach obu komórek
stałe połaczenia dwóch komórek poprzez zlanie sie ich błon komórkowych
przestrzen miedzykomórkowa, umożliwiajaca na przepływ molekuł i jonów (czesto czasteczek sygnałowych) miedzy komórkami
Białko - koneksyny w błonach komórkowych: (-> połączenia szczelinowe)
tworzy hydrofobowy kanał dla przepływu czasteczek organicznych
zbudowana jest z 18 monomerów, których wzajemna orientacja nie reguluje przepływu
to monomer nie tworzacy kanałów
zbudowane jest z 6 monomerów, których ułożenie otwiera lub zamyka otwór transportowy
tworzy kanał hydrofilowy dla przepływu jonów (np: elektronów), metabolitów (np.: glukozy) i czasteczek sygnałowych (np:cAMP)
zbudowane jest z 6 monomerów, których ułożenie otwiera lub zamyka otwór transportowy
tworzy kanał hydrofilowy dla przepływu jonów (np: elektronów), metabolitów (np.: glukozy) i czasteczek sygnałowych (np:cAMP)