Fiszki

polityka zagraniczna Rzeczpospolitej w I poł XVII wieku

Test w formie fiszek Zygmunt III Waza a tron szwedzki, ekspansja na wschodzie, wojny z Turcją.
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 2815 razy
gdzie zawarto porozumienie z 1635roku?
w Sztumskiej wsi
Borys Godunow przejął władzę po jakim carze?
Fiodorze
w którym roku obalono I Samozwańca?
1606
rok rozpoczęcia wojen z Rosją ____
1609
jak zakończyły się wojny z Rzeczpospolitej z Rosją w XVII w? (podaj rok i nazwę zawartego dokumentu - odpowiedzi oddziel przecinkiem i spacją)
1634, pokój w Polanowie
bitwa pod Kłuszynem odbyła się w _____ roku
1610
w bitwie pod Kłuszynem dowodził: __(pełne imię i nazwisko)_____ i wygrali ______ (odpowiedzi oddziel przecinkiem i spacją)
Stanisław Żółkiewski, Polacy
1605-1613 - w Rosjo panował okres tzw. ________ _________
wielkiej smuty
rozejm w Dywilnie podpisany został w roku ______, lecz obowiązywać zaczął w ______ roku
1618, 1619
lenna Tureckie w granicznych księstwach naddunajskich (odp oddziel przecinkiem i spacją)
Mołdawia, Wołoszczyzna
napadali na ziemie Rzeczpospolitej niszcząc, rabując i uprowadzając niewolników: _____ _____ - lennicy Turcy.
Tatarzy krymscy
książę Siedmiogrodu, który zmuszony został do odstąpienia od obleganego Wiednia.
Bethlen Gabor
bitwa pod Cecorą miała miejsce w roku ____. Ginie tam dowódctwa wojsk Polskich wielki hetman koronny _____ _____. Bitwę przegrywa _______. [odp oddzielaj przecinkiem i spacją]
1620, Stanisław Żółkiewski, Rzeczpospolita
w 1621 odbyła się ____ _____. Polskami Rzeczpospolitej dowodził: ____ ____ ____ [odp oddzielaj przecinkiem i spacją]
bitwa Chocimska, Jan Karol Chodkiewicz
Turcja zobowiązała się do tego, by nie najeżdżać na Tatarów, a Tatarzy obiecali, że nie będą najeżdżać na Polaków. Mało tego, Turcy zobowiązali się również do pomocy Rzeczpospolitej.

jak nazywamy dokument, w którym się do tego zobowiązali i w którym roku go zawarto? [odp oddzielaj przecinkiem i spacją]
pokój Chocimski, 1621
Koniecpolski dowodził m.in w:
rozbiciu wojsk Tureckich przed zdobyciem Kamieńca Podolskiego w 1633
w bitwie pod Kłuszynem
w bitwie pod Chocimiem
rozbiciu wojsk Tureckich przed zdobyciem Kamieńca Podolskiego w 1633