Fiszki

Świat liczb rzeczywistych

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 5012 razy
Liczbę cyfr występujących w okresie nazywamy...
długością okresu
Dana jest liczba 0,65752238; jak będzie wyglądał jaj zapis z ograniczeniem do 3 cyfr po przecinku?
0,658
Jeśli zapisana jest liczba 5 podniesiona do kwadratu to liczba 5 jest
kwadratem potęgi
wykładnikiem potęgi
podstawą potęgi
czynnikiem potęgi
podstawą potęgi
Ile jest równa liczba 6 podniesiona do potęgi 1?
6
1
12
6
Ile wynosi liczba 5 podniesiona do potęgi 0?
1
5
50
0
1
gdy mnożymy liczby o takich samych podstawach to ich wykładniki... (napisz co z nimi robimy)
dodajemy
Gdy dzielimy liczby o takich samych podstawach, lecz różnych wykładnikach to ich wykładniki
odejmujemy
Jak nazywamy takie przedstawienie liczby: 5 razy 10 do potęgi 2 (zamiast 500)
notacja wykładnicza
ile wynosi przedrostek "kilo"?
100
1000
10 000
1000 000
1000
Bilion w USA to jaka liczba w Europie? (różne systemy nazywania małych i wielkich liczb)
miliard
trylion
milion
bilion
miliard
Od której liczby zaokrąglamy "w górę"?
5
Jest równy różnicy liczby i jej przybliżenia
błąd przybliżenia
Gdy przybliżenie liczby jest od niej mniejsze to mówimy o przybliżeniu z ....
niedomiarem
Co oznacza słowo procent?
jedną setną
Jeśli obniżymy cenę towaru x o 20 procent, a następnie tą obniżoną cenę podniesiemy o 20 procent to czy otrzymamy cenę wyjściową? (tak lub nie)
nie

Powiązane tematy

Inne tryby