Fiszki

Świat liczb rzeczywistych

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 5903 razy
Zbiór jakich liczb oznaczamy literą "N"?
liczb naturalnych
Liczbę naturalną, która ma dokładnie 2 dzielniki (1 i samą siebie) nazywamy...
liczbą pierwszą
Każdą liczbę naturalną większą od 1, która nie jest liczbą pierwszą nazywamy...
Liczbą złożoną
Każda liczba naturalna (większa od 1) jest albo liczbą pierwszą, albo można ją rozłożyć na czynniki będące liczbami pierwszymi. Jak nazywamy taki rozkład?
Rozkładem na czynniki pierwsze
Liczba jest podzielna przez 2 gdy jakie liczby znajdują się na końcu?
1, 3, 5, 7, 9,
0, 2, 4, 6, 8
0, 2, 5, 6, 9,
2, 4, 6, 8,
0, 2, 4, 6, 8
Liczba jest podzielna przez 9 gdy suma jej cyfr dzieli się przez
9
Co oznacza skrót NWW?
najmniejsza wspólna wielokrotność
Co oznacza skrót NWD?
największy wspólny dzielnik
Liczby pod pierwiastkiem są liczbami...
niewymiernymi
Pierwiastek 3 stopnia nazywamy pierwiastkiem...
sześciennym
Rozwinięciem wzoru na co jest: pierwsza liczba do kwadratu minus dwa razy pierwsza razy druga liczba plus druga liczba do kwadratu
na kwadrat różnicy
W świecie liczb rzeczywistych jest pewien ciekawy trójkąt, zawierający współczynniki liczbowe. Jak nazywa się ten trójkąt?
trójkątem Pascala
Ułamki w mianownikach 10, 100, 1000 itd. (czyli mianownikach będących potęgą liczby 10)nazywamy ułamkami...
dziesiętnymi
Zapis ułamka dziesiętnego "po przecinku" np. 5,7 nazywamy
postacią dziesiętną
Dane są liczby 0,(6); 0,(67). Jak nazywamy taką niekończącą się grupę cyfr?
okresem
Liczbę cyfr występujących w okresie nazywamy...
długością okresu
Dana jest liczba 0,65752238; jak będzie wyglądał jaj zapis z ograniczeniem do 3 cyfr po przecinku?
0,658
Jeśli zapisana jest liczba 5 podniesiona do kwadratu to liczba 5 jest
kwadratem potęgi
podstawą potęgi
czynnikiem potęgi
wykładnikiem potęgi
podstawą potęgi
Ile jest równa liczba 6 podniesiona do potęgi 1?
1
12
6
6
Ile wynosi liczba 5 podniesiona do potęgi 0?
50
5
1
0
1

Powiązane tematy

Inne tryby