Pytania i odpowiedzi

Świat liczb rzeczywistych

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 4371 razy
Pytanie 1
Zbiór jakich liczb oznaczamy literą "N"?
liczb naturalnych
Pytanie 2
Liczbę naturalną, która ma dokładnie 2 dzielniki (1 i samą siebie) nazywamy...
liczbą pierwszą
Pytanie 3
Każdą liczbę naturalną większą od 1, która nie jest liczbą pierwszą nazywamy...
Liczbą złożoną
Pytanie 4
Każda liczba naturalna (większa od 1) jest albo liczbą pierwszą, albo można ją rozłożyć na czynniki będące liczbami pierwszymi. Jak nazywamy taki rozkład?
Rozkładem na czynniki pierwsze
Pytanie 5
Liczba jest podzielna przez 2 gdy jakie liczby znajdują się na końcu?
0, 2, 4, 6, 8
Pytanie 6
Liczba jest podzielna przez 9 gdy suma jej cyfr dzieli się przez
9
Pytanie 7
Co oznacza skrót NWW?
najmniejsza wspólna wielokrotność
Pytanie 8
Co oznacza skrót NWD?
największy wspólny dzielnik
Pytanie 9
Liczby pod pierwiastkiem są liczbami...
niewymiernymi
Pytanie 10
Pierwiastek 3 stopnia nazywamy pierwiastkiem...
sześciennym
Pytanie 11
Rozwinięciem wzoru na co jest: pierwsza liczba do kwadratu minus dwa razy pierwsza razy druga liczba plus druga liczba do kwadratu
na kwadrat różnicy
Pytanie 12
W świecie liczb rzeczywistych jest pewien ciekawy trójkąt, zawierający współczynniki liczbowe. Jak nazywa się ten trójkąt?
trójkątem Pascala
Pytanie 13
Ułamki w mianownikach 10, 100, 1000 itd. (czyli mianownikach będących potęgą liczby 10)nazywamy ułamkami...
dziesiętnymi
Pytanie 14
Zapis ułamka dziesiętnego "po przecinku" np. 5,7 nazywamy
postacią dziesiętną
Pytanie 15
Dane są liczby 0,(6); 0,(67). Jak nazywamy taką niekończącą się grupę cyfr?
okresem

Powiązane tematy