Fiszki

AiWIF

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 1585 razy
Stopa dyskonta handlowego 91-dniowego bonu skarbowego o wartości 100 USD wynosi 10%. Cena tego bonu jest równa
102,55 USD
97,47 USD
98,88 USD
99,28 USD
97,47 USD
Cechy obligacji: wartość nominalna 100 USD, cena 98 USD, kupon 3% płatny półrocznie. Bieżąca stopa dochodu obligacji wynosi:
3%
3,06%
1,53%
1,5%
3,06%
Konwencja naliczania odsetek od obligacji act/act zachodzi wg:
360 dni w miesiącu i rzeczywistej liczby dni w roku
rzeczywistej liczby dni w miesiącu i roku
rzeczywistej liczby dni w miesiącu i 360 dni w roku
360 dni w roku i rzeczywistej liczby dni w miesiącu
rzeczywistej liczby dni w miesiącu i roku
Split akcji 4:3 oznacza:
z 4 akcji starej powstają 3 nowe akcji
z 3 akcji starej powstają 4 nowe akcji
z 1 akcji starej powstają 4,3 nowej akcji
z 1 akcji starej powstają 4 nowe akcji
z 3 akcji starej powstają 4 nowe akcji
Cena 15-letniej obligacji zerokuponowej o wartości nominalnej 100 USD, przy wymaganej stopie zwrotu 10% kapitalizowanej półrocznie wynosi:
24 USD
23,14 USD
96 USD
94 USD
24 USD
Jeżeli cena akcji spółki XYZ wynosi 50 PLN cena wykonania 6-miesięcznej opcji kupna akcji spółki XYZ jest równa 40 PLN. Zysk inwestora po natychmiastowym wykonaniu trzech takich opcji, który zakupił je za 6 PLN/opcje, wynosi:
10 PLN
30 PLN
12 PLN
4 PLN
12 PLN
Instrumenty finansowe, które nie mogą być sprzedawane z dyskontem to:
akcje i prawa poboru
obligacje zamienne i bony skarbowe
bony pieniężne i akcje
commercial papers i opcje
akcje i prawa poboru

Powiązane tematy

Inne tryby