Fiszki: TEST CONTROLLING 1

Strona 1

1. Satysfakcjonująca stopa zwrotu może być oparta na:
Pokaż odpowiedź
2. Wzrost obrotów na jednego klienta oznacza:
Pokaż odpowiedź
3. Czynniki niezależne od kierownika sprzedaży, wpływające na poziom przychodów ze sprzedaży to
Pokaż odpowiedź
4. Jeżeli centrum odpowiedzialności samodzielnie produkuje wyroby to ponosi koszty stałe:
Pokaż odpowiedź
5. Podstawowe mierniki oceny centrum inwestycji (stopa zwrotu z inwestycji i zysk rezydualny):
Pokaż odpowiedź
6. Wskaż niefinansowe mierniki oceny centrum przychodów
Pokaż odpowiedź
7. Raport kontrolno-wynikowy ???????
Pokaż odpowiedź
8. Zysk rezydualny:
Pokaż odpowiedź
9. Co jest najważniejszą istotą tworzenia centrum kosztów?
Pokaż odpowiedź
10. Marża pokrycia kosztów I:
Pokaż odpowiedź
11. Rentowność zaangażowanego kapitału zdeterminowana jest poziomem wskaźników:
Pokaż odpowiedź
12. Odchylenie stałych kosztów sprzedaży oblicza się jako:
Pokaż odpowiedź
13. Odchylenie zmiennych kosztów sprzedaży oblicza się jako:
Pokaż odpowiedź
14. Udział w rynku jest miernikiem należącym do grupy:
Pokaż odpowiedź
15. Zysk przedsiębiorstwa zależny jest od:
Pokaż odpowiedź
16. Wyróżnia się dwa podstawowe odchylenia od kosztów materiałów pomocniczych:???????
Pokaż odpowiedź
17. Mierniki służące do oceny centrum przychodów są ukierunkowane na spadek lub wzrost. W których z wymienionych mierników pożądany jest spadek?
Pokaż odpowiedź
18. System oceny centrów kosztów musi być tak zbudowany aby:
Pokaż odpowiedź
19. Wybrane mierniki mogące posłużyć ocenie stopnia realizacji zadań powierzonych centrom inwestycji to: (skrypt) ?????
Pokaż odpowiedź
20. Wskaźnik struktury marży pokrycia obrazuje:
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: