Fiszki: Ergonomia 62-92

Strona 1

Ile procent bodźców odbieramy za pomocą wzroku:
Pokaż odpowiedź
Ile wynosi hałas przy pracy pilarką na max obrotach:
Pokaż odpowiedź
Ile wynosi max wydatek energetyczny przy pracach ciężkich:
Pokaż odpowiedź
Średni wydatek energetyczny robotnika podczas zmiany roboczej nie powinien przekraczać:
Pokaż odpowiedź
Ile wypadków w leśnictwie zdarza się podczas prac związanych z pozyskiwaniem drewna:
Pokaż odpowiedź
Ile zdarzyło się wypadków ciężkich w leśnictwie w 1999 roku wg danych GUS:
Pokaż odpowiedź
Ile zdarzyło się wypadków lekkich w leśnictwie w 1999 roku wg danych GUS:
Pokaż odpowiedź
?Ile zdarzyło się wypadków śmiertelnych w 2000 roku:
Pokaż odpowiedź
Ile zdarzyło się wypadków w 2000 roku:
Pokaż odpowiedź
Ile zdarzyło się wypadków w leśnictwie w roku 1999 roku wg danych GUS:
Pokaż odpowiedź
Jak długo może trwać zmiana robocza w przypadku występowania czynników środowiska pracy szkodliwych dla operatora:
Pokaż odpowiedź
Jak inaczej nazwiemy sztywne cechy sterownicze człowieka jako systemu autonomicznego (wg Mazura):
Pokaż odpowiedź
Jak kształtuje się poziom emitowanych drgań przez pilarkę podczas jej użytkowania:
Pokaż odpowiedź
Jak powinna być ustawiona wskazówka zegara w położeniu zerowym:
Pokaż odpowiedź
Wskazówka w pozycji roboczej powinna się znajdować:
Pokaż odpowiedź
Jak w USA nazywa się nauka ergonomii:
Pokaż odpowiedź
Jaka centralna instytucja jest organem Sejmu RP zajmującym się zagadnieniem ergonomii i ochrony pracy:
Pokaż odpowiedź
Jaka czynność jest najbardziej pracochłonna:
Pokaż odpowiedź
Jaka jest dopuszczalna wartość przyspieszenia drgań mechanicznych przy współczynniku szczytu k>3:
Pokaż odpowiedź
Jaka jest ostateczna możliwość termoregulacji organizmu podczas pracy:
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: