Strona 2

MCHTR-PPW

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 9
Wykorzystując metodę rozogniskowania w momencie zogniskowania wiązki laserowej na powierzchni testowanej plamka świetlna od niej odbitego wytworzona na fotodiodzie kwadrantowej:
znajduje się w jej środku
ma największą moc
jest kołowa
Pytanie 10
Maszyna o zakresie pomiarowym 12m to maszyna konstrukcji
wspornikowej
portalowej
mostowej
wysięgnikowej
Pytanie 11
Sygnał z głowicy impulsowej w pomiarach współrzędnościowych powoduje w pierwszej kolejności
odczytanie współrzędnych lokalizowanego punktu
zmianę kierunku ruchów układów przesuwnych
zatrzymanie ruchów układów przesuwnych maszyny
Pytanie 12
Wymiar obiektu wyznaczony metodą cienia z wykorzystaniem detektora PSD wyznaczony jest w postaci
czasu przesunięcia fotodetektora
różnicy napięć fotodetektora
przemieszczenia skanera
Pytanie 13
Maksymalne zakresy pomiarowe przetworników inkrementalnych pojemnościowych są rzędu
100 mm
10 mm
2000 mm
Pytanie 14
Okres prążków Mory zależy od
kąta pochylenia linii wzorca i przeciw-wzorca
różnicy okresów wzorca i przeciw-wzorca
pozostałe odpowiedzi
Pytanie 15
Spełnienie zasady Abbego w pomiarach przemieszczeń (długości) konieczne jest ze względu na
niedokładności prowadzenia ruchomego elementu w trakcie pomiaru
niepokrywanie się kątowe osi wzorca i osi pomiaru
tzw. błąd kosinusowy
pozostałe odpowiedzi
Pytanie 16
Który zapis błędu granicznego, dopuszczalnego maszyny pomiarowej jest prawidłowy
U=A+KL
MPEE=±(A+L/K)
GX=QX+SXLX

Powiązane tematy

#ppw #dobosz