Pytania i odpowiedzi

Ideologie, doktryny i programy polityczne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test bardzo przydatny podczas przygotowań do matury z wosu, poziom rozszerzony
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 6375 razy
Pytanie 1
Wskaż ideologie totalitarne
komunizm
faszyzm
nazizm
Pytanie 2
Kto to jest? (Imię i nazwisko)
Benito Mussolini
Pytanie 3
Prekursorem doktryny konserwatyzmu był :
Edmund Burke
Pytanie 4
Jaka doktryna zakłada, że państwo powinno pełnić rolę "stróża nocnego" i nie może ingerować w gospodarkę?
Liberalizm
Pytanie 5
Sobór Watykański II miał miejsce w latach :
1962-1965
Pytanie 6
Inna nazwa chrześcijańskiej demokracji to :
chadecja
Pytanie 7
Osoba przedstawiona na zdjęciu to :
papież Leon XIII
Pytanie 8
Gospodarka powinna opierać się na prywatnej własności i zasadzie wolnej konkurencji. Doktryna, która tak głosi to :
konserwatyzm
Pytanie 9
Doktryna ta powstała w proteście przeciwko ciężkim warunkom pracy robotników oraz bardzo niskim płacom. Jest to :
socjalizm
Pytanie 10
Głównym twórcą socjaldemokracji był :
Eduard Bernstein