Test z lektur szkolnych

Nad Niemnem

Sprawdzian znajomości lektury "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 45593 razy